Se debatten som föregick beslutet här

Kristianstad Artikeln publicerades

Klockan 13.00 började fullmäktiges sammanträde i rådhuset. Debatten om badhuset beskrevs som mycket upprörd. Ordförande Anna-Kerstin Larsson (L) uppmanade ledamöterna att hålla en god ton och tänka på ”ett värdigt arbetsklimat”.