Nu ska kemtvättstomten tvättas

Kristianstad Artikeln publicerades
Kemtvätten låg här, i korsningen Bomgatan - Bryggerigatan på Långebro i Kristianstad.
Foto:JOHANNA WALLIN
Kemtvätten låg här, i korsningen Bomgatan - Bryggerigatan på Långebro i Kristianstad.

Den hamnar högt upp på topplistor över Skånes mest förorenade områden, men nu närmar sig en sanering av den gamla kemtvättstomten på Långebro. Naturvårdsverket bidrar med 46,5 miljoner.

Kemtvätten som låg i korsningen Bomgatan - Bryggerigatan på Långebro i Kristianstad lades ner för över 20 år sedan. Då hade där bedrivits kemtvätt och färgeri i 80 år. År 2004 gjordes en nationell inventering och då uppmättes allt för höga värden av klorerade alifater, det vill säga lösningsmedel med klor, i marken.

Därefter har området legat på topplistor över de mest förorenade platserna i Skåne. Bara BT Kemi och läderfabriken i Klippan anses farligare

Saneringen av fastigheten har därför prioriterats väldigt högt. Inte minst eftersom en av Skandinaviens mest värdefulla grundvattenresurser löper 100 meter rakt under fastigheten. Nu närmar sig tvätten av tomten där det i åratal läckt ut gifter.

Naturvårdsverket har nämligen beslutat om ett bidrag på 46,5 miljoner till länsstyrelsen i Skåne. Pengarna ska gå till sanering av tomten och den saneringen måste komma i gång, menar Naturvårdsverket . Föroreningarna är ett hot mot det skyddsvärda grundvattnet.

– Här finns bra förutsättningar att testa en ny metod för att ta bort klorerade lösningsmedel ur mark. Man driver bort de flyktiga gaserna med en termisk metod och tar hand om dem, säger Magdalena Gleisner på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Fakta

Kemtvättstomten

Miljöfarlig verksamhet i form av en kemtvätt och färgeri har funnits på platsen sedan början av 1900-talet. Upptäckten av det förorenade området gjordes under nationell inventering 2004. Efter en miljöteknisk bedömning utsåg länsstyrelsen området till Riskklass 1, vilket innebär mycket stor risk för negativa effekter på människa och miljö.

Det är främst de klorerade kolvätena, alifaterna, som oroar. Varken leran eller de genomsläppliga svämsedimenten håller tätt för en sådan här slags förorening.

Visa mer...