Ny järnväg till Malmö inte lönsam

Kristianstad Artikeln publicerades

Den så kallade Skånediagonalen, en ny järnväg mellan Kristianstad och Malmö, är inte samhällsekonomiskt lönsam, enligt den studie som Banverket presenterade på tisdagen.

Kostnaden för den nya järnvägssträckningen beräknas bli mellan 1,4 miljarder och 3,2 miljarder kronor, beroende på vilket av tre alternativ man fastnar för. Trots att banan inte är samhällsekonomiskt lönsam skriver Banverket att den ändå kan bli aktuell i ett långsiktigt perspektiv.
Länstrafik och kommuner i både Skåne och Blekinge har i flera år hållit liv i diskussionen om Skånediagonalen. Banan skulle innebära en väsentligt förkortad restid mellan Blekinge/Kristianstad och Malmö genom en rakare bansträckning än den befintliga, som tar "omvägen" om Hässleholm.
Banverket har låtit en konsultfirma göra en studie där vinsten i restid och ökade biljettintäkter ställs mot anläggningskostnaderna. Studien gäller de tre alternativen Kristianstad–Höör, Kristianstad–Hörby–Eslöv och Kristianstad–Hörby–Lund. (TT)