Nya E22 kan öppna redan i december

Linderöd Artikeln publicerades
Mats Cato och Anders Stjärnström på viadukten vid Linderöd östra/ Spångarp, med Kristianstadsbygden i bakgrunden.
Foto:Annika Edman
Mats Cato och Anders Stjärnström på viadukten vid Linderöd östra/ Spångarp, med Kristianstadsbygden i bakgrunden.

Bygget av den motorvägen utanför Linderöd går snabbare än planerat och trafiken kan släppas på redan i december, ett halvår före deadline.

Trafikverket bygger om E22 för att låta vägen gå söder om Linderöd. Syftet är framför allt att minska trafikmängden genom orten och öka framkomligheten.

Projektledaren Anders Stjärnström berättar att allt har gått som planerat.

– Vi ligger till och med före tidtabellen, säger Stjärnström som har hållit på med projektet sedan 2009.

Enligt avtalet med Peab ska allt vara klart i juni 2018, men företagets platschef Mats Cato säger att det finns en möjlighet att trafiken kan släppas på redan i december i år.

– Mycket återstår ännu. Asfaltering, uppsättning av räcken och viltstängsel samt planering av sidoytor.

Som mest har över 50 personer jobbat på platsen. När alla sex broar färdigställdes minskade antalet jobbare och för närvarande arbetar drygt 20 med projektet. Mats Cato berättar att 28 000 kvadratmeter sten sprängts bort för att användas på andra ställen vid vägen.

När motorvägen är klar kommer den att vika av från nuvarande sträckning av E22 vid Bösarp, väster om Linderöd, där motorvägen slutar i dag. Sedan ansluter den igen vid Knopparp, strax öster om Linderöd.

Gamla E22 genom Linderöd kommer att få nytt vägnummer anpassas till en ny funktion i Linderöds tätort. Bland annat kommer bättre cykelmöjligheter anordnas, förskönande åtgärder göras och hastighetsgränser ändras. Detta sker sommaren 2018 efter att nya E22 har öppnats.

Fakta

E 22

Trafikverket rustar upp E 22 i etapper.

En ny väg planeras att byggas förbi Sätaröd och Vä. Den är tänkt att vara klar 2020. Nya broar ska också byggas söder om Kristianstad, över Helge å.

År 2021 planerar Trafikverket att börja bygga motorväg mellan Fjälkinge och Gualöv.

Visa mer...