Nya lägenheter i centrum

Kristianstad Artikeln publicerades

Nya centrala hyreslägenheter kan bli verklighet, om närheten till Skånetvätten godkänns.

Ytterligare ett antal nya centrala lägenheter kan bli aktuellt i kvarteret Stafre 7, utmed Lasarettsboulevarden. Fastighetsägaren Christianstads Fastighets AB har i dag ett antal studentbostäder i området, men vill nu få chansen att bygga nya permanenta lägenheter.

– Hela det området är högintressant för boende. Vi satsar på hyreslägenheter, vi är de enda som vågar bygga det i dagens läge, säger företagets Per Persson stolt.

Tidigare har det varit förbjudet att bygga permanentbostäder på tomten eftersom bullret från Skånetvätten antogs vara för högt. Men enligt en ny bullerutredning som gjorts ligger bullernivån långt under de rekommenderade värdena.

– Vi har inte bestämt om vi bygger om det befintliga huset, eller river det för att bygga helt nytt. Först vill vi ha klart besked från byggnadsnämnden på att vi får bygga där, säger Per Persson.

Tanken är att bygga mellan 40 och 60 lägenheter på tomten, i etapper. I dag finns där 130 studentlägenheter, men också en hel del tomma lokaler i det som tidigare varit sjuksköterskeskola.

Företaget har letat byggmetoder utanför Sveriges gränser och hämtat en slags rena stenhus från Tyskland. Det gör att byggkostnaderna kan hållas nere och hyran bli rimlig. Förskolan Sally och det Bed&Breakfast som finns i kvarteret berörs inte av planerna.