Nytt miljöprogram i Region Skåne

Kristianstad Artikeln publicerades
Biogasbussar är ett sätt att nå målet om fossilfria transporter.
Foto:Jörgen Johansson
Biogasbussar är ett sätt att nå målet om fossilfria transporter.

Närproducerad mat, fossilfria fordon och hållbara byggen. Det är några punkter i det nya miljöprogrammet – som även ska omfatta alla verksamheter som delvis finansieras av regionen.

I regionfullmäktige blev det lång debatt om uppdateringen av regionens gamla miljöprogram från 2010. En uppdatering som var så omfattande att det rörde sig om ett helt nytt program, hävdade vissa debattörer.

Andra ansåg det som självklart att regionen ska vara ledande i miljöarbetet och ställa tuffa krav. Och hänvisade till att det gamla miljöprogrammet, med bland annat krav om fossilfria transporter, har medverkat till att regionen ökat denna andel från 30 till 77 procent sedan 2009. Det omfattar även kollektivtrafiken.

I miljöprogrammet nu slås det fast att regionens verksamheter har en betydande miljöpåverkan och ska bidra till ett hållbart samhälle genom konstruktiva lösningar för en hälsosam miljö. Alla medarbetare ska medverka till en god miljö och bättre hälsa.

  Ett miljömål är frihet från fossila bränslen i energianvändning, kollektivtrafik och alla transporter senast år 2020. Där har regionens servicenämnd invänt att det kan vara svårt att nå för ambulanserna. Det finns svårigheter med antalet tankställen för fossilfria bränslen, kopplat till inställelsetider. Enligt annan uppgift förnyas ambulansflottan just nu — vilket gör att den bör bytas ut igen om bara några år.

  Ett annat miljömål är att minska användningen av antibiotika, samt att prioritera närproducerade livsmedel. Den sista punkten har mött kritik, då ingen riktigt kunnat svara på vad som avses med närproducerat. Dessutom har servicenämnden, som ansvarar för livsmedelsupphandlingar, påpekat att ett ensidigt fokus på ekologiskt kan bli kontraproduktivt och försvaga arbetet för minskad köttkonsumtion, korta transporter och klimatpåverkan. Även den regionala livsmedelsproduktionen kan då beröras.

  Fler mål är att minska avfallen, öka återvinningen, ISO-certifiera alla förvaltningar, samt ta miljö- och hälsokrav vid all upphandling. Minst 75 procent av medarbetarna ska också utbildas i hållbar utveckling och miljömålen innan utgången av 2018.

  I regionfullmäktige påpekades att miljöprogrammet omfattar alla verksamheter som regionen finansierar helt eller delvis. Det innebär även alla organisationer som får bidrag.

  – Den här skrivningen är i enlighet med tidigare miljöprogram, så det är inget nytt, säger regionrådet Anders Åkesson (MP).

  – Jag konstaterar också att många organisationer hör av sig till oss och är tacksamma för tydligheten och uppföljningen. Vi delar ut cirka en miljard kronor i bidrag årligen, då finns det anledning för oss att ställa krav.

  I dagsläget görs en uppföljning på de som tar emot mer än sju basbelopp, cirka 270 000 kronor om året.

  Fakta

  Mer ur miljöprogrammet

  De övergripande målen är att Region Skåne ska ha:

  1: En fossilfri och klimatanpassad verksamhet.

  2: Hälsosam miljö.

  3: Hållbar resursanvändning.

  4: Stark miljöprofil. Det ska kommuniceras som en självklar del av regionens varumärke och medarbetarna ska miljöutbildas.

  Visa mer...