Nytt rådhus för 470 miljoner kronor

Kristianstad Artikeln publicerades

470 miljoner kronor. Så mycket beräknas det nya rådhuskvarteret i Kristianstad kosta. Men på sikt räknar kommunen med stora vinster genom samordning och effektivitet.

När kommunen för någon vecka sedan berättade att NCC fått uppdraget att bygga om- och till rådhuskvarteret, som efter januari 2014 ska hysa både Kristianstads kommun och Region Skånes administration, så var kostnaderna oklara.

Nu visar den beräkning som konsulten WSP gjort att kostnaden landar på omkring 470 miljoner kronor.

Patrik Möller, kommunens projektledare för nya rådhuset, betonar att det finns en viss osäkerhet i summan, som kan komma att bli något större eller mindre.

– Materialet är inte helt fullständigt. Dessutom är beräkningen gjord i dagens prisläge, säger han.

Patrik Möller håller med om att 470 miljoner kronor är mycket pengar. Samtidigt betonar han att om- och tillbygget av rådhuset långsiktigt innebär en mycket rationell hantering.

– Dels görs stora samordningsvinster, när kommunen och Region Skåne kan samordna stödfunktioner som vaktmästeri, tryckeri, reception, bilpool med mera. Dels utnyttjas ytorna bättre genom att man har gemensam sessionssal, lunchrum, möteslokaler och så vidare. Till det kommer att vi utnyttjar lokalytorna bättre genom att arbetsplatserna blir fler, men mindre.

Totalt beräknas utrymme för 730 arbetsplatser skapas i det nygamla kvarteret. I dagsläget arbetar omkring 280 personer där.

Processen för det nya rådhuset är i full gång. I juni nästa år ska kvarteret tömmas och personalen och politiker flyttas ut i tillfälliga lokaler på framför allt Björkhemsområdet.

I augusti inleder NCC arbetet med att riva och sedan bygga om och till kvarteret. När arbetet sedan är klart, vid årsskiftet 2013-2014, flyttar kommunens personal tillbaka, och tömmer då också stora delar av Kvarnen. Samtidigt lämnar Region Skåne Skånehuset, som då hamnar i kommunens ägo.

Skånehuset byggs i sin tur om under 2014 för att sedan erbjuda omkring 340 arbetsplatser till personal från de båda kommunala förvaltningarna arbete och välfärd samt omsorgen.

Kommunstyrelsens ordförande Bengt Gustafson anser också att kostnaden för att bygga om och till rådhuset är hög, men konstaterar att kommunen under alla omständigheter hade varit tvungen att göra något åt byggnaderna.

– Enligt tidigare beräkningar hade vi fått betala 200 miljoner bara för att fräscha upp och tillgänglighetsanpassa kvarteret, men det hade varit samma gamla rådhus i grunden. Nu vinner vi så mycket att det finns anledning att gå vidare med projektet, säger kommunalrådet.

Vinsterna är, betonar Gustafson, inte enbart samordningsvinsterna som görs genom att kommunen och Region Skåne samverkar kring stödfunktioner och lokaler, som de båda organisationerna delar kostnaderna för. Viktigt är också att kommunens och Region Skånes tjänstemän och politiker finns nära varandra.

– Det går det inte att sätta ett pris på, säger Bengt Gustafson.