Ökat drogflöde får krögare att agera

Kristianstad Artikeln publicerades

Droganvändningen ökar i Kristianstad. Nu tar krögarna krafttag mot drogerna genom kampanjen ”Krogar mot knark”. ”Det är dags att ta problemet på allvar nu”, säger Nichlas Borg Dahlman, nattklubbsansvarig på Depå.

Signalerna från polisen, fältarbetarna, de sociala myndigheterna och krogarna pekar samtliga på samma sak: Droganvändandet i Kristianstad har ökat markant.

– Bara sista halvåret känns det som det formligen exploderat. Det är ett stort problem nu, och det verkar som det är oerhört lätt att få tag på droger i Kristianstad, säger Nichlas Borg Dahlman.

Drogerna som florerar är allt från hasch till kokain. Det har också blivit allt vanligare med rohypnol.

– Vi accepterar absolut inte knark inne på krogen. Och man ser ju skillnad på när någon är full och på någon som är drogad. Det syns på hela rörelsemönstret och på ögonen, konstaterar Borg Dahlman.

Nio av Kristianstads nattklubbar och krogar är med i den nationella kampanjen, som samlas för en gemensam manifestation kommande helg. Det fåtal som inte deltar i kampanjen gör det av tidsbrist, inte på grund av bristande intresse.

– Det finns ju inte en enda krögare som har något annat ställningstagande, påpekar Nichlas Borg Dahlman.

Men kan verkligen en kampanj med några dekaler ha någon effekt mot ett ökande knarkproblem?

– Kampanjen är bara en liten del av vårt arbete, ett sätt för oss att visa allmänheten vårt ställningstagande, säger Maria Asklund, drogförebyggande samordnare i Kristianstads kommun, och den som samordnar ”Krogar mot knark”.

Och krögarna är eniga i sin bedömning:

– Någonstans måste man ju börja. Det här är en bra start och ett bra initiativ, säger de.

Inget nytt arbete

Det förebyggande arbetet mot knark tillsammans med krogarna är inget nytt i Kristianstad. Det är flera år sedan kommunen först initierade projektet tillsammans med uteställen och nattklubbar i bygden.

Men projektet, som startades 2009, hamnade mer eller mindre på is efter ett tag, engagemanget från krogarna var ganska lågt.

– Jag tror att man inte ansåg att det egentligen var ett problem. Men nu börjar krögarna vakna, droganvändandet ute på krogarna har ju mer eller mindre exploderat, säger Nichlas Borg Dahlman.

Tre kriterier

Den nattklubb som jobbat mest mot droger hittills är Grands nattklubb. Där har personalen utbildats, och man har också kommit så långt att man haft inspektionsrunda tillsammans med kommunen och polisen i lokalerna.

– I det drogförebyggande arbetet är det tre kriterier som krogarna ska uppfylla: Utbildning av personalen, en egen policy hur man ska hantera gäster som är drogpåverkade och liknande, samt en tillsynsrond tillsammans med kommun och polis, berättar Maria Asklund.

Grands nattklubb har också vidtagit en hel del åtgärder för att försvåra hantering av droger i lokalerna. Toalocken på toaletterna har tagits bort, toadörrarna har sågats av, det är hela tiden någon i personalen som cirkulerar på toaletterna, och de flesta av de mörka vrår som tidigare fanns är nu borta.

– Det gäller att göra det svårt för dem som vill ta droger, säger Jennie Strömbäck, nattklubbsansvarig på Grands nattklubb.

– Kan vi krogar dessutom hjälpas åt, och se till att drogpåverkade inte kommer in någonstans på krogen, så blir de mycket mer lättåtkomliga för polisen som rör sig ute på stan.