Okej till borgerlig budget

Kristianstad Artikeln publicerades

Kommunfullmäktige antog på tisdagskvällen den borgerliga majoritetens budgetförslag för 2013. I debatten avslöjades att skolplanen ska förtydligas så att det klart framgår att målet är att alla barn ska nå målen i grundskolan.

I övrigt var det en lam debatt när diskussionen kom ner på nämndsnivå. Orsaken var att det största oppositionspartiet Socialdemokraterna, efter att deras förslag om att skjuta fram budgetsammanträdet hade röstats ner, valde att inte lägga några motförslag.

Istället ska partiet lägga en egen budgetmotion i höst, då prognoserna för skatteintäkterna nästa år är mer aktuella, då regeringens höstproposition har lagts och ett eventuellt beslut om det kommunala utjämningssystemet har tagits.

- I formell mening hade vi kunnat yrka avslag på alla punkter, men vi vill ha en seriös behandling av budgeten, sa oppositionsrådet Heléne Fritzon (S) i en paus i debatten.

Men ni hade kunnat yrka på att budgeten skulle återremitteras och tas upp senare. Varför gör ni inte det?
- Det skulle försena budgetprocessen, och det är inte vår ambition, svarade Fritzon. Men jag förutsätter att majoriteten omprövar budgetprocessen inför nästa år.

"Dundertabbe"

När barn- och utbildningsnämndens pengapåse diskuterades kom mycket att handla om skolplanen. Ett av de mål som finns i den, att 80 procent av niorna ska nå målen i samtliga ämnen 2014, har fått mycket kritik tidigare. Ledamöter från flera partier fortsatte den kritiken.

- Det betyder faktiskt att man accepterar att var femte elev i grundskolan inte når målen. Det är på gränsen till skandal, sa Chang Frick (SD).

När debatten var över hade hela presidiet i barn- och utbildningsnämnden, ordförande Fredrik Axelsson (M), 1:e vice ordförande Jonas Fasth (FP) och 2:e vice Anders Tell (S), från talarstolen medgett att skolplanen måste förtydligas.

- Den långsiktiga visionen är naturligtvis att 100 procent av eleverna ska klara målen, medan vi i skolplanen talar om etappmål. Det var en dundertabbe att inte hade med visionen i skolplanen, och därmed öppnade upp för den här debatten, sa Anders Tell.

Kommunfullmäktige beslöt på tisdagen också att godkänna överenskommelser med Migrationsverket om mottagandet av fem ensamkommande asylsökande barn 2012 och med länsstyrelsen om beredskap för mottagande av 100 nyanlända invandrare per år. Besluten togs redan i höstas av kommunstyrelsen, men efter att Sverigedemokraterna efter överklagan fått rätt i förvaltningsrätten fick beslutet tas om i rätt instans.