Olagligt att stänga av elev

Kristianstad Artikeln publicerades

En elev på Lejonskolan i Kristianstad, som ansågs ha uppträtt olämpligt och kränkande mot personalen, stängdes av från undervisning med sin klass i två veckor under våren 2013.

Händelsen anmäldes till Skolinspektionen, som i ett beslut menar att avstängningen inte var förenlig med skollagen. I anmälan berättar eleven själv att hon mådde mycket dåligt av avstängningen.

Eleven var avstängd från den 5 till den 19 mars men fick inget möte med lärare förrän den 25 mars. Eleven fick endast en halvtimma lärarledd undervisning i veckan, vilket enligt Skolinspektionen, strider mot bestämmelserna. En rektor får, som disciplinär åtgärd, endast stänga av elever från undervisningen under högst en vecka.

I ett svar till Skolinspektionen uppger skolan att eleven hotat en annan elev på Facebook och försökt att få andra elever att frysa ut personal och elever. Eleven själv menar att rektorn fryst ut och talat nedlåtande till henne.

Skolinspektionen påtalar i beslutet att det är viktigt att personal på skolan bör tänka på att de uttrycker sig på ett sådant sätt som inte uppfattas som kränkande.

Skolinspektionen menar i beslutet att styrelsen ska se till att skolan följer skollagen när disciplinära åtgärder vidtas. Dessutom ska de se till att undervisningstiden uppfylls och att undervisningen är lärarledd.