P-platser viktiga för att behålla centrumhandeln

Kristianstad Artikeln publicerades

Det kan bli två stora livsmedelsaffärer vid Maxirondellen, och på sikt kan en slås ut eller flytta till Hammarshus. Det konstateras i en ny handelsutredning.

Niras har på kommunens uppdrag utrett konsekvenserna av utbyggd handel vid det som kallas södra infarten, söder om Ica Maxi.

Där sägs att det finns plats för två dagligvarubutiker i området, och att dessa tillsammans kan sälja för 450 miljoner kronor om året. Samtidigt skulle det påverka motsvarande handel i kommunen med tio procent, då nya butiker tar kunder från etablerade affärer.

Större butiker kan sätta in försvarsåtgärder, och beräknas tappa tio procent. Mindre affärer i de mindre tätorterna är redan i dag kompletteringsbutiker och tros bara tappa fem procent.

Däremot skulle ett nytt Systembolag vid södra infarten leda till tapp i centrum på 10-20 miljoner kronor per år. Därför bör kommunen vara försiktig med att uppmuntra ett externt Systembolag.

Men då krävs det också att citybutiken har kapacitet och parkeringar för att ta emot alla kunder.

Just parkeringar klassas som känsligt i stadskärnan. Gångavståndet från parkering bör inte vara mer än 2-3 minuter eller 200 meter. Handelsutredningen påpekar också att varje p-plats som försvinner bör ersättas med en ny. Annars förlorar centrum på att folk kör till andra ställen.

  Även volymhandel av sällanköpsvaror vid södra infarten har utretts. Men det går inte att svara på hur stor volymhandel som kan skapas utan att skada centrum; det beror helt på vilken verksamhet det är. Exempelvis finns inte Blomsterlandet eller Plantagen ännu i Kristianstad, liksom byggvaruföretag som K-Rauta.

  Det som påverkar mest är kläder och skor, som kan ge en stor konkurrens till cent-rumhandeln.

  Kommunen rekommenderas därför att bara avsätta ett par tusen kvadratmeter för kompletterande hande om de inte vet vad som ska hamna jämt där det planeras dagligvaror, apotek och snabbmat.

  Utredningen avråder också från att etablera shopping vid södra infarten, eftersom detta senare kan etableras i Hammarshus. Marknaden räcker inte för två sådana center samt city.

  Just vid Hammarshus beräknas det kunna bli 20 000 kvadratmeter byggd yta, med bland annat 10 000 kvadratmeter stormarknad. Shoppingcentret där kan påverka shoppinghandeln i centrum med 15 procent.

  Det beräknas också att en av de stora dagligvarubutikerna då flyttar från södra infarten eller rondellen till Hammarshus. Om ingen flyttar, är det troligt att en av butikerna inom det området slås ut eller omprofileras till mindre butik.