P-platserna vid Domus tas bort

Kristianstad Artikeln publicerades

Nu är det dags för nya förändringar i centrumtrafiken.

Den första september försvinner p-platserna norr om Domus.

Efter att det blev klart att Steen & Ström ska bygga Östra Centrum går det raskt mellan beskedet och fram tills dess att spaden sätts i jorden.

Den första september börjar bygget vid det som förr var Salutorget. Det innebär att p-platserna där försvinner, då marken är såld till bolaget.

I gengäld kommer det att finnas temporära p-platser söder om McDonalds, där resecentrum rivits.

– Det blir temporära p-platser där fram tills dess att p-huset är klart, men det kommer att bli ett visst nettobortfall. Det får vi kompensera med andra parkeringar i staden. Det brukar vara ledigt söder om Bastion konungen (norra delen av Östra Boulevarden). Dessutom finns det 200 gratis p-platser norr om stationen, samt platser vid Norra Kasern och 60 fria vid Vattentornet, säger Henrik Wester, informatör på C4 Teknik.

För att kunna komma åt parkeringarna vid forna resecentrum kommer trafiken snart att släppas på mellan Kanalgatan och Döbelnsgatan. Det innebär att infart dit kommer att ske norrifrån framöver.

På det hållet har även nya gång- och cykelbron till rondellen vid fängelsebron gjutits klart. Nu är C4 Tekniks förhoppning att korsningen vid Kanalgatan–Götgatan–Nya Boulevarden ska vara öppen så mycket som möjligt, samtidigt som rondellen byggs där.

Stadsbuss linje två kommer även fortsättningsvis att angöra Östra Kaserngatan istället för Götgatan, fram till dess rondellen är klar i slutet av oktober. Den bro som finns vid Södra Kaserngatan–Kanalgatan beräknas öppnas vecka 35.

På Västra Boulevarden kommer trafiken att få köra igenom fram tills dess att entreprenaden för etapp två i Kristianstadslänken sätter igång, troligen i vecka 40. Exakt hur det påverkar då är ännu inte helt säkert, det är upp till entreprenören, säger Henrik Wester.

Däremot ska lindarna vid p-platserna på Västra Boulevarden flyttas med start vecka 38. Där är det också osäkert om det kommer att påverka trafiken, troligen kan de flesta flyttas med maskiner från p-platserna. Det innebär i sin tur att parkeringarna begränsas där.

Nya Boulevarden kommer att vara enkelriktad förbi rådhuset fram till byggtiden är slut 2014. I framtiden vet man ännu inte om den blir dubbelriktad eller fortsätter att vara enkelriktad.

– Då kommer vi att anpassa efter trafiksituationen och vad som då är lämpligt, säger Wester.