P-situationen utreds och Kristianstadslänken dröjer

Kristianstad Artikeln publicerades

Som väntat beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott igår att ge förvaltningen ytterligare några månader för att utreda p-situationen i Kristianstad. Därmed dröjer även Kristianstadslänken.

Kommunstyrelsen beslöt i mitten av februari att anlita konsulter för att ta fram en parkeringsstrategi för Kristianstad, och att utreda konsekvenserna för handeln och berörda fastigheter om Kristianstadslänken dras via Södra Kaserngatan och Västra Boulevarden.

Dessutom ska kommunen själv utreda och lämna förslag till tillfällig och permanent parkering i anslutning till genomförande av Kristianstadslänken.

Allt skulle vara klart till 1 juni, och innan kommunstyrelsen diskuterat utredningarna ska inga upphandlingar eller något byggande av länken ske.

Men arbetet med anbudshandlingarna har tagit längre tid än beräknat. Dessutom har två projektledare slutat på C4 Teknik under våren. Därför ville kommunens tjänstemän ha redovisningen 17 augusti. Och så blir det alltså.