Parkeringsläget i centrum utreds – länken stoppas

Kristianstad Artikeln publicerades

Kommunalrådet Bengt Gustafson (M) medger nu brister i dialogen med handlare och fastighetsägare vad gäller Kristianstadslänken. Nu ska parkeringssituationen och konsekvenserna av länken redas ut.

Och innan det är klart till sommaren ska inga konkreta arbeten genomföras, lovar Gustafson.

– Pappersarbetet får fortsätta, men vi tar inte fram några grävskopor.

Handelsföreningen och Fastighetsägarna har länge kritiserat den beslutade sträckningen av Kristianstadslänken via Södra Kaserngatan och Västra Boulevarden, där en mängd p-platser i så fall tas bort. Organisationerna har lagt fram egna alternativ, där busstrafiken i stället går på Kanalgatan samt Nya Boulevarden eller Östra Kaserngatan.

De båda organisationerna har också kritiserat bristen på dialog, att de inte har fått möjlighet att föra fram sina åsikter om Kristianstadslänken. Bengt Gustafson har förvånats över synpunkten, och sa i höstas att "vi har haft hur många möten som helst".

Men efter ett möte mellan Gustafson och representanter för Handelsföreningen och Fastighetsägarna för någon vecka sedan har nya förslag lagts fram.

Betyder det att handlarna och fastighetsägarna får rätt i sin kritik?

– Både ja och nej. Vi har haft en dialog, även om den kunde ha varit tydligare, skötts bättre och hållits tidigare, svarar Bengt Gustafson. Däremot har de rätt i att vi inte har haft någon dialog vad gäller parkeringssituationen. Där har vi inte lyckats presentera en helhetsbild.

Kommunstyrelsen beslöt i går att anlita konsulter för att ta fram en parkeringsstrategi för Kristianstad, och att utreda konsekvenserna för handeln och berörda fastigheter om Kristianstadslänken dras via Södra Kaserngatan och Västra Boulevarden.

Dessutom ska kommunen själv att utreda och lämna förslag till tillfällig och permanent parkering i anslutning till genomförande av Kristianstadslänken.

– Parkeringssituationen är inte belyst, och vi behöver fler parkeringsplatser i centrum, säger Pierre Månsson (FP).

Allt ska vara klart till första juni, och innan kommunstyrelsen diskuterat utredningarna ska inga upphandlingar eller något byggande av länken ske.

Men Handelsföreningen och Fastighetsägarna är också kritiska till dragningen av länken?

– Vi får väl se om de är det när vi har belyst även den delen, säger Bengt Gustafson.

Bengt Gustafson tror inte att utredningarna kommer att innebära att kommunen tvingas riva upp sina egna beslut om länken.

– Jag tror snarare att det handlar om en komplettering. Vi kan behöva skapa ytterligare parkeringsplatser i centrum, till exempel i form av ett eller flera parkeringshus.

Men sträckningen ligger fast?

– Ja. Fast då hoppas jag att vi har kunnat visa att konsekvenserna för handlarna inte är negativa, svarar Bengt Gustafson. Kan vi inte visa det, ja då hamnar vi i ett helt annat läge.