Pedagog som kollade föräldrar kan få varning

Kristianstad

Den pedagog som misstänks för att ha kontrollerat föräldrar via polisen riskerar nu skriftlig varning.

Artikeln publicerades 12 juni 2012.

Marie Söderqvist, personalchef på barn- och utbildningsförvaltningen, berättade i början av april att pedagogen har lämnat uppgifterna om föräldrar till en person inom polisen, och sedan fått tillbaka uppgifter om dessa föräldrar har begått något brott.

Spridit till kolleger

Uppgifterna har pedagogen sedan tagit med sig tillbaka till sin arbetsplats och spridit till vissa kollegor.

Eftersom skolan såg händelsen som ett brott mot sekretessen, polisanmäldes det inträffade av rektorn på den aktuella skolan.

I avvaktan på resultatet av utredningen väntade kommunen med att agera.

Brist på bevis

Men polisen har nu enligt Marie Söderqvist lagt ner utredningen i brist på bevis. Därför har barn- och utbildningsförvaltningen varslat pedagogen och dennes fackliga organisation om att en skriftlig varning övervägs, för ”fel och försummelse i tjänsten”.

– Vi ser lika allvarligt på detta som vi gjorde tidigare, förklarar Marie Söderqvist.

Den fackliga organisationen har begärt överläggningar i ärendet.