Plantagen vill etablera sig i Kristianstad

Kristianstad Artikeln publicerades

Konkurrensen kommer att hårdna i Kristianstad inom segmentet blommor och växter.

Nu vill Plantagen Garden Center också etablera sig i handelsstaden Kristianstad och kapa åt sig marknadsandelar.

Det ursprungligen norska företaget har redan varit på plats och haft ett möte med mark- och exploateringskontoret.

Man har hört sig för hos kommunen för att förvärva mark till etablering av en Plantagen-anläggning.

Markbehovet är cirka 20000 kvadratmeter för att möjliggöra byggnation av 4500 kvadratmeter glashus samt 2000 utförsäljning. Övriga arealer behövs bland annat för parkeringsändamål.

Företagets önskemål är god trafiktillgänglighet samt hög grad av synlighet från det överordnade trafiknätet. Dessutom etablerar man sig gärna i anslutning till annan volymhandel, såväl inom dagligvaror som sällanköpsvaror.

I Skåne finns nya Plantagen-anläggningar i Malmö och Lund. På tio är har antalet varuhus i Norge, Sverige och Finland ökat från sex till 57 år, varav 23 finns i Sverige.

Målet är att öppna cirka tio nya varuhus per år.

Jan-Tuve Truedsson