Politiker sågar köpcentrum

Kristianstad Artikeln publicerades

När planerna på ett nytt handelscentrum, C4 Shopping i Hammar, är på väg att ta form kommer nu kritik från politiskt håll. Tekniska nämnden sågar förslaget till detaljplan.

– Det ska bli en ny entré till Kristianstad men det man kommer mötas av är parkeringsplatser och ett antal köplador. Det är inte det bästa att mötas av, säger Roland Offrell (MP), som är ordförande i tekniska nämnden.

Han kritiserar förslaget till detaljplan, som är på väg till byggnadsnämnden för beslut.

– Det här är ett kontroversiellt bygge och Handelsföreningen är motståndare men det är inte det vi tar ställning till utan hur en eventuell uppbyggnad ska ske. Mycket av jobbet ska göras av oss i framtiden när det gäller vatten och avlopp och skötsel och underhåll av parker och gator, säger Roland Offrell.

”Inte tillgängligt för alla”

Kommunens tidigare planer på att knyta området till centrum genom bussförbindelser och cykelleder tycker han nu saknas.

– Området blir inte tillgängligt för alla och det är inte genomtänkt. Det fattas cykel- och gångvägar. Det är inte heller specificerat hur kollektivtrafiken ska gå eftersom man inte kommit överens med Skånetrafiken, säger Roland Offrell.

Han tycker inte förslaget som nu ligger inte bör bli verklighet.

– Det är inte bara småjusteringar utan stora saker som måste rättas till. Det är väldigt viktigt, rent allmänt att det blir korrekt. Vi har alla varit överens om att man aldrig sett en så dålig detaljplan. Ofta förlorar man både tid och pengar på att skicka fram ett förslag som inte är färdigt, säger Roland Offrell.

Att det nu blivit bråttom att påbörja bygget tror han är orsaken.

– Det är en pressad tidsplan och konsulter som inte har tid att kontrollera allt gör mycket av jobbet, säger Roland Offrell.

Även oppositionen delar kritiken.

– Det är ett stort och naturpåverkande projekt och mycket att tänka på men ett uppstressat tidsschema att följa. Därför har det blivit si och så, säger Elek Oksenfeld (S).

”Se över helheten”

Invändningarna mot detaljplanen har listats i en elvasidig skrivelse av tjänstemännen på C4 Teknik och det är den kritiken tekniska nämnden nu har ställt sig bakom.

– Man måste se över helheten. Det är ett stort område och en väldigt stor satsning. Det har tidigare inte byggts så mycket på en gång Kristianstad som det gör nu och projektet har en extremt pressad tidsplan, säger Charlotte Lindström, som är förvaltningschef på C4 Teknik.