Priset: 40 miljoner kronor och en miljon timmar

Kristianstad Artikeln publicerades
Foto:Fredrik Jalhed

Jamboreen omsätter 40 miljoner kronor. Målet är ett nollresultat. Det nås enbart tack vare allt ideellt arbete, närmare 1,5 miljon timmar och mycket sponsring.

Det är en glad jamboreechef som berättar att målet med att inte ha en enda krona över – och heller inte behöva skjuta till pengar – verkar nås. Anna-Karin Hennig har jobbat med lägret i tre år och är både imponerad och ödmjuk över den låga budgeten. Det är trots allt 11 000 människor som under åtta dygn lever sina liv på Rinkabyfältet. Slår man ut de 40 miljonerna blir det 3 600 kronor per person, vilket är precis vad lägeravgiften har varit.

– En tredjedal av alla svenskar är eller har varit scouter. Dessutom tycker många fler att det vi gör är något bra. Därför har vi fått så mycket stöd att lägret går att genomföra med så låg budget. Jag gissar det hade kostat det dubbla om alla skulle haft betalt.

Anna-Karin Hennig ger exempel på den hjälp man fått. Ett företag lånar ut hela sin maskinpark, kommunen stöttar med arbete i infrastruktur, lägrets dagis har fått urtvättade bunkar från förskolorna i trakten som hämtats upp av ideella krafter så att barnen kunnat pyssla.

– Den största omkostnaden vi har är infrastrukturen. De formella kraven på oss ökar. Vi har en fantastisk hög standard för att vara ett friluftsläger, men vi bygger trots allt ett helt samhälle som dessutom ska forslas bort efter åtta dagar.

Infrastrukturen slukar 40 procent av budgeten. Men utan humankapitalet hade det dubbla gått åt.

Maten tar näst störst bit av kakan. Att programaktiviteterna kräver så lite som 13 procent, menar Anna-Karin Hennig åter är ett bevis på kreativiteten hos alla ideella ledare som fixat, lånat, prutat och byggt.

– Ingenting hade varit möjligt utan dem. Vi hoppas kunna överföra den energin till alla deltagare och grupper så att det fortsätter ut i verksamheterna. Det är hela syftet. Efter vi har packat ihop här ska idéerna spridas vidare.

Kristianstads kommun har inte gjort en driftekonomisk räkning eller försökt uppskatta vad lägret drar in ekonomiskt till kommunen som helhet. Goodwill är den dyrbaraste valutan enligt Eva Berglund, planeringsstrateg på kommunen.

– Vi är övertygade om att jamboreerna ger ett fint avtryck. Fler får upp ögonen för Kristianstad, lokalt ökar stoltheten över vad vi som kommun kan stå värd för och dessutom har vi haft många scouter inne i stan för att handla och upptäcka staden.

Under lördagen avslutas lägret efter åtta dagar. De flesta funktionärer har varit på plats i 14 dagar, några i flera månader. Planeringen har pågått i närmare tre år och om fyra år, ja då hoppas Anna-Karin Hennig på nytt hälsa scouter välkomna till ett nationellt jamboree. Kanske i Kristianstad.

Fakta

40 miljoner

Jamboreens 40 miljoner fördelade i procent:

40 Infrastruktur

27 Mat

13 Programverksamhet

13 Planering (under 2,5 år)

6 Kommunikationer

1 Trygghet (sjukvård, brand, säkerhet, omvårdnad)

Dessutom beräknas 1 000 000 000 timmar ha lagts ner i ideellt arbete före lägre och 300 000 timmar under lägret.

Visa mer...