Prislapp: en halv miljard

Kristianstad Artikeln publicerades

Prislappen är satt. 558 miljoner kronor kostar det nya rådhuskvarteret. I juli startar bygget om kommun- och regionfullmäktige säger ja. Januari 2014 ska det stå klart.

I juni ska Kristianstads kommuns och Region Skånes fullmäktigeförsamlingar fatta beslut om att bygga om kvarteret till ett nytt kommun- och regionhus med 700 arbetsplatser. Hösten 2008 kläcktes idén som både kommunen och regionen nappade på och sedan dess har planeringsarbetet pågått.

Nu finns ritningar klara för hur allt ska se ut in i minsta detalj och det är först i och med det som prisbilden är helt klar. Sammanlagt kostar ombyggnaden 558 miljoner kronor inklusive byggherrekostnader, anslutningsavgifter, myndighetsavgifter och reserv för oförutsedda avgifter.

– Vi har tagit fram ett underlag för kommunen och regionen att ta beslut och trycka på startknappen i fullmäktige i juni. Blir det ett ja börjar vi efter byggsemestrarna i juli, säger kommundirektör Göran Persson.

– Det är ett husbygge, men egentligen mycket mer än så. Det innebär också att vi organiserar verksamheten effektivt. Vi tittar nu parallellt på effektiviseringar och att hitta gemensamma funktioner.

Partneringprojekt

Entreprenadsumman är beräknad till 453 miljoner. Det är ett riktpris som tagits fram i samarbete med NCC. Man ingår i ett så kallat partneringprojekt som innebär att parterna delar vinsten om det blir billigare och delar på kostnaderna om det blir dyrare. Hyran blir en självkostnad för båda organisationerna beroende på vad huset slutligen kostar och det kommer att fördelas efter antal arbetsplatser.

Kvarteret som tidigare har rymt både bostäder, hotell och polishus har varit i behov av renovering de senaste 20 åren. Att man väljer en så här pass drastiskt förändring kommer ändå att leda till framtida besparingar, menar Göran Persson.

– Att enbart få det här i bra skick utan att effektivisera ytan skulle kosta minst 200 miljoner. Det är inte bra satsade pengar.

En effektivare organisation ska finansiera projektet.

– Flera lokaler som vi inte behöver kan avyttras. Det blir mindre yta per person, vi får en effektivare verksamhet och dubbla kostnader som vi har i dag kan förenklas. Det blir en investering för lägre kostnader, säger Göran Persson.

Invändigt rivs i stort sett hela kvarteret och byggs om.

De gamla fasaderna är skyddade i detaljplanen och kommer att bevaras, vilket gör bygget smått unikt enligt svenska mått. Undantaget är huset i hörnet Västra Boulevarden/Christian IV:s gata som rivs helt och ersätts med ett nybygge.

Ny inglasad entré

Själva rådhusbyggnaden, annexet och gamla polishuset kommer att bevaras, men totalrenoveras. Mellan nuvarande rådhuset och tidigare turistbyrån byggs en ny inglasad entré och på innegården kommer kvarteret att resa sig ytterligare två våningar i en glaskonstruktion.

Totalt omfattar ombyggnad och nybyggnationer 22 500 kvadratmeter. Det trånga läget mitt inne i centrum gör arbetet komplicerat och planeringen av logistiken har varit a och o för att slippa merparten av tunga transporter i stadskärnan. Men arbetet som kommer att pågå i två och ett halvt år kommer att märkas.

– Fasaderna friläggs helt och det innebär stålkonstruktioner en bit ut i Västra Boulevarden. Men det blir inga upplag inne i centrum eller trailers och långtradare i kö. Det kommer att bli mellanlager vid postterminalen, säger Per-Ola Pershaf, projektledare.

Harald Lindström, direktör för ägarfrågor och strategiska investeringar Region Skåne, ser ombygganden som ett stort lyft både för Kristianstad som stad och regionen.

– Det här är utmärkt för att få förnyelse av vår närvaro i Kristianstad.