Prognosen sämre för Nordöstskåne

Kristianstad Artikeln publicerades

Jobben blir fler i Skåne i år och nästa år och arbetslösheten minskar. Nordöstra Skåne får en något sämre utveckling än övriga delar av länet. Det visar Arbetsförmedlingens prognos för 2012 och 2013.

Arbetsförmedlingen tror att sysselsättningen ökar med 2 500 i Skåne i år och med ytterligare 3 300 nästa år. De nya jobben tillkommer framför allt i den privata tjänstesektorn. Det går uppåt för IT och kommunikation, handel, företagstjänster, transport och byggverksamhet.

Utsikterna är sämre för industrin och den offentliga sektorn. Därför ser det dystrare ut för arbetssökande i nordöstra Skåne än i Skåne i övrigt.

”Inte på samma sätt”

– Vi har mer industri och offentlig sektor och kommer inte att ta del av sysselsättningsökningen på samma sätt, säger Eva Bohlin, chef för Arbetsmarknadsområde Kristianstad, som förutom Kristianstad även omfattar Hässleholm, Östra Göinge och Osby.

Samtidigt sjunker arbetslösheten både i år och nästa år i Skåne till 8,9 procent. En orsak är nya jobb, men det beror också på att färre personer i arbetsför ålder flyttar till Skåne.

– Det blir inte lika stor konkurrens om jobben, säger Eva Bohlin.

Strukturen på arbetsmarknaden är en orsak till att det är svårare för ungdomar att få jobb i nordöstra Skåne. I maj i år var ungdomsarbetslösheten 22,9 procent i här mot 18,6 procent i hela Skåne.

– Många av ingångsjobben finns inom servicesektorn, handel och restaurang. I och med att vi har färre företag i den sektorn blir det också färre nya jobb för ungdomar, säger Eva Bohlin.

Har det extra svårt

Ungdomar som bara har grundskolan är gruppen som har det extra svårt. Det är också en av grupperna som gör att långtidsarbetslösheten ökar.

– Vi försöker motivera ungdomar att skaffa sig utbildning på olika sätt, säger Eva Bohlin.

Här finns samarbete med folkhögskolor som har kortare kurser för unga som vill skaffa sig gymnasiekompetens.

Arbetsförmedlingens prognos pekar också ut yrken där det är lättare och svårare att få jobb inom det närmaste året. Listan ser ungefär likadan ut som de senaste åren.

– Det råder brist på vissa yrken vid varje prognos, säger Eva Bohlin.

Fram till i slutet av förra veckan hade antalet nya jobb i nordöstra Skåne minskat med 15 procent jämfört med för ett år sedan, men bara med 1 procent i hela Skåne. Samtidigt har arbetslösheten i nordöst ökat från 9 procent till 10,2 procent.

Siffrorna för nordöstra Skåne gäller Arbetsmarknadsområde Kristianstad.