Psykisk ohälsa kan drabba alla

Kristianstad

"Våga fråga", stod det på lappar på flera personer utanför Domus på lördagen. Det handlade om att inte väja för frågor om psykisk ohälsa som kan drabba vem som helst.

Artikeln publicerades 9 oktober 2010.

Det var budskapet när psykiatrin inom Region Skåne, kommunen, och olika intresseföreningar inom området anordnade en manifestation på världshälsodagen.

Först tågade ett 40-tal personer med plakat om psykisk ohälsa genom centrala Kristianstad och vid stoppet, Domustorget, talade Sven Rydhög, chefsöverläkare på psykiatriska avdelningen.

– Varje dag möter jag människor som skäms för att de behöver hjälp. De är rädda för att grannar och kamrater ska få veta. Är man drabbad av psykisk ohälsa är man dubbelt drabbad, sa han och menar att det är mer skambelagt att vara psykiskt sjuk än fysiskt.

– Många av de patienter jag träffar säger att det hade varit bättre om jag hade brutit benet. Då hade man kunnat se att jag är sjuk.

Därefter ägnade Rydhög större delen av sitt tal med att redogöra för olika fördomar kring psykisk sjukdom och slå hål på dem.

– En vanlig fördom är att psykisk ohälsa är helt annorlunda än fysisk ohälsa. Hjärnan är ett av organen i kroppen och är ett mer komplicerat organ än hjärtat, som är en muskel. En annan vanlig fördom är att psykisk ohälsa beror på en själv. Att det bara handlar om att rycka upp sig. Men det gäller lika lite för depression som för cancer, det är sjukdomar som kan drabba vem som helst.

Ett led i att sprida kunskap om och just minska fördomarna kring psykisk ohälsa, är attitydambassadörer, ett 30-tal i Skåne och ett par hundra i hela landet, som har engagerats av organisationerna Handisam och Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH med pengar från regeringen. En av ambassadörerna som medverkade vid lördagens manifestation var Kerstin Evesson, från OCD-föreningen Ananke. Hon lider av tvångssyndrom även kallat OCD (Obsessive compulsive disorder).

– Vi har som uppgift att gå ut och berätta om vår egen livshistoria och att man kan återhämta sig och kan få ett bättre liv, men också om hur man som psykiskt sjuk bemöts med fördomar som att man är oberäknelig, opålitlig och farlig. Det handlar främst om att bara ta sig tid, lyssna och försöka förstå.