Rådhusbygget måste flytta

Kristianstad Artikeln publicerades

Kommunen tvingas stoppa rådhusbygget och flytta det till andra sidan Västra Boulevarden. Anledningen är att bygget delvis sker på kyrkans vigda mark.

– Det här är nya fakta för oss. Det här måste vi titta närmare på, säger kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (FP), som verkar skakad över den oväntade utvecklingen.

Arbete pågår med att ta fram säkra uppgifter om var den egentliga gränsen går mellan kommunens och kyrkans mark runt Heliga Trefaldighetskyrkan. Att det fastställs är viktigt, inte minst med tanke på de många byggprojekt som pågår i centrum. Hittills har det sett ut som att kommunen kan bli tvungen att lämna ifrån sig ett antal parkeringsplatser på Västra Storgatan. Men det ser inte ut att stanna där. Riksantikvarieämbetet har tittat närmare på uppgifter som har tagits fram och mycket tyder på att kyrkans mark sträcker sig betydligt längre söderut än man trott.

– De gamla dokument som finns bevarade ger en viss fingervisning. Efter vad vi kan utläsa så handlar det om att kyrkans område egentligen sträcker sig cirka 50 meter längre söderut än vad det gör i dag, säger Gunnar Värg, utredare på Riksantikvarieämbetet.

Det innebär att rådhuskvarteret som nu byggs om delvis ligger på vigd mark, vilket ställer till problem. Delar av kommun- och regionhuset som enligt planen ska stå klart 2014 måste alltså planeras om och flyttas.

– Merkostnaden beräknas till minst 50 miljoner kronor, för flytten av de gamla fasaderna. Dessutom har vi ju kostnaden för det som redan lagts ner i det vi hittills har kallat rådhuskvarteret, säger Per-Ola Pershaf, kommunens projektledare för rådhusbygget.

Omfattande kedjereaktion

Kommunen tagit hjälp av en extern konsult för att titta på vilka lösningar som finns. Ett förslag som ännu inte har offentliggjorts går ut på att det gamla polishuset och den gamla rådhusdelen mot Västra Storgatan rivs för att "spara" kvadratmetrar. Resten av kvarteret förskjuts sedan västerut, till andra sidan Västra Boulevarden.

Det leder till en omfattande kedjereaktion. Nya resecentrum får ge plats åt rådhuskvarteret. En ny grund kommer att anläggas på nuvarande busstorget och rådhuskvarterets fasader monteras ned och flyttas över. Resecentrum får i stället byggas norr om stationshuset. Det innebär även att perrongerna flyttas norrut och tågstoppen med plats för på- och avstigande förläggs i höjd med vattentornet.

Per-Ola Pershaf tror att det är möjligt att flytta rådhusfasaden intakt.

– Får vi hit Svanen, kranen som användes vid Öresundsbrobygget, så kan flytten ske vid ett lyft. Rent tekniskt skulle det också gå att, nu när vi har stålkonstruktionen på plats, att lyfta fasaden och rulla den över Västra Boulevarden, säger han.

Regelstridigt

En lösning hade varit att göra en lokal överenskommelse om marken för att undgå de stora konsekvenser det här kommer att få. Men i det här fallet är det sannolikt inte aktuellt, förklarar Lena Gräns, jurist på Kyrkans hus, kyrkokansliet i Uppsala.

– Vi har inte stött på något sådant här fall tidigare. Det är unikt och vi måste studera saken närmare, men det ser problematiskt ut. Att låta kommunen fortsätta bygget på den här marken vore inte förenligt med de regler som gäller för ägandeförhållanden inom Svenska kyrkan.