Ramadan – fasta för att närma sig Gud

Kristianstad Artikeln publicerades

I morgon infaller Ramadan, muslimernas heliga månad. "Den som fastar riktigt gör det för att komma närmare Gud", säger imam Shaaban Abou Zur.

Ramadan utgör ett stort tillfälle för den troende att utveckla det goda i sig och bekämpa det onda genom att förbättra två relationer: med Gud och med människorna. Under fastemånaden är bönerna fler.
– Man gör extra av allt gott, säger Shaaban Abou Zur.
Goda handlingar mot allt levande.
– Under Ramadan krävs det mer av oss muslimer. Å andra sidan belönas vi mer av Gud.
Ser man som muslim fram emot Ramadan?
– Javisst.
2003 års Ramadan infaller elva dagar och några timmar tidigare än föregående år eftersom fastemånaden utgår från månens rörelse. När nymånen siktas börjar Ramadan och därför infaller den olika dagar beroende på var i världen man bor. Fastemånaden rör sig i tiden men pågår alltid under 29 eller 30 dagar. Shaaban Abou Zur har fastat på sommaren, våren, vintern och sommaren och allt sedan han var nio tio år, då muslimska barn får lov att börja prova på att fasta.
– Det är inga särskilda förberedelser. Man kan under de två månaderna innan, som också räknas som heliga, fasta frivilligt. Det är ingen religiös plikt, men det är bra att man gör gott under den här tiden.
Ramadan är en av islams fem pelare:
Tron på Allah som den ende guden och profeten Mohammed som Guds profet, bönen till Allah, givandet av allmosor till fattiga, behövande och svaga, fastan (Ramadan), och vallfärden till Mecka.
Fastan gäller från gryningen och varar till och med solnedgången. När mörkret fallit äter muslimerna små måltider och besöker familj och vänner.
– Syftet är att avstå och inte hänge sig åt det materialistiska. Den fastande muslimen utvecklar och stärker sin moral. Kontemplation ingår också.
– Det är också viktigt att söka och öka sin kunskap, läsa mer i Koranen och profetens tal. Ta del av allt som kan förklara för mig hur vackert Gud har skapat världen.
Under Ramadan ger muslimerna mycket allmosor. När fastemånaden är slut inträffar den första av de stora högtiderna under det muslimska året, Id-alfetr. Då samlas alla, män och kvinnor, unga och gamla, för att känna gemensam glädje.
Birgitta Mattisson
044 - 18 55 37
birgitta.mattisson@kristianstadsbladet.se