Rätten ska syna betongbunkern

Kristianstad Artikeln publicerades

Stockholms tingsrätt kommer att resa till Skåne för att syna betongbunkern där läkaren höll en kvinna instängd. Starten för rättegången mot läkaren är satt till den 25 januari.

Synandet av bunkern ska ske den 26 januari på förmiddagen och framåt lunch, enligt tingsrättens beslut. Rättegången mot den misstänkte läkaren börjar dagen innan.

Försvararen Mari Schaub motsatte sig beslutet att syna bunkern med motiveringen att den ”onödigt förlänger och kostnadstynger förhandlingen i målet eftersom annan bevisning med avsevärt mindre besvär eller kostnad kan tillföras målet genom åberopande av beskrivningar, bilder, kartor och skisser över platsen och bygganden samt genom uppspelning av film upptagen under förundersökningen”.

Åklagaren Peter Claeson vidhöll sin begäran att syna bunkern, bland annat med motiveringen att det är ”av stor vikt för rättens närmare förståelse av gärningen, dess planering och förslagenhet att rätten får se betongbunkern och dess omgivning”, står det i tingsrättens beslut.

Motiveringen lyder vidare att ”en syn är nödvändig för rättens insikt om målsägandens upplevelse då hon varit inspärrad, förts från bunkern till bostadshuset” med mera. Peter Claeson anser inte att den skriftliga bevisningen är tillräcklig för att ”på ett tillfredsställande sätt” kunna ta del av omständigheterna på platsen.

”Vidare kan en bedömning av straffvärdet inte ske på ett rättvist sätt utan att rättens ledamöter personligen sett brottsplatsen”, står det i beslutet.

Målsägandebiträdet Jens Högström har meddelat att han delar åklagarens uppfattning om synandet.

Av förundersökningsprotokoll och förhör med den misstänkte framkommer att han och målsäganden verkar ha pratat med varandra för första gången i telefon den 10 september i fjol. Enligt den misstänkte var det då de bestämde träff i kvinnans bostad i Stockholm. Där ska han den 12 september ha drogat henne till medvetslöshet och våldtagit henne. Direkt därefter tog han med sig kvinnan till bunkern i Skåne, dit de kom den 13 september.