Regeringen satsar på vården i vårbudgeten

Stockholm Artikeln publicerades

Nya satsningar för 2,6 miljarder kronor görs i innevarande budget för 2018.

Bland annat satsas 600 miljoner kronor på vården och 350 miljoner kronor på äldreomsorgen.

Regeringen satsar ytterligare 200 miljoner kronor på vården i år jämfört med vad som tidigare presenterats i den så kallade vårändringsbudgeten. Pengarna ska landstingen använda för att behålla och anställa personal med bristkompetenser.

I förra veckan presenterade regeringen även en vårdsatsning på 400 miljoner kronor, som bland annat ska användas till kortare köer i sommar. Det kan till exempel handla om mobila vårdteam för att äldre ska slippa söka hjälp på överfyllda akutmottagningar.

Nytt när vårändringsbudgeten presenterades på måndagen var även att regeringen satsar 350 miljoner kronor för att öka kvalitén och tillgängligheten i äldreomsorgen, bland annat genom investeringar i välfärdsteknik.

I årets ändringsbudget för 2018 gör regeringen nya satsningar på sammanlagt 2,6 miljarder kronor.

Satsningar görs bland annat också på sommarjobb för unga, på ny utrustning till polisen och stöd till produktion av biogas.

En vårändringsbudget ska normalt bara innehålla tillfälliga förändringar på grund av händelser som inte varit kända tidigare. Ofta handlar det om kostnader som ser ut att bli större än när budgeten klubbades på hösten.

Så är det med kommunernas flyktingmottagning som staten ska betala. När kommunernas ansökningar för ersättningar för 2015-2017 nu kommit in har det visat sig att kostnaderna är 4,9 miljarder kronor högre än regeringens prognos i höstas. De pengarna föreslås kommunerna nu få i vårändringsbudgeten.

Sådana ökade utgifter räknar dock inte regeringen in som nya satsningar i vårändringsbudgeten.

Peter Wallberg/TT

Fakta

Ny satsningar 2018

Kortare köer i vården i sommar: 400 miljoner kronor (mkr)

Pengar till vårdpersonal: 200 mkr

Ökad kvalité i äldreomsorgen: 350 mkr

Stöd till produktion av biogas 270 mkr

Ny utrustning till polisen: 200 mkr

Ensamkommandes boende: 200 mkr

Stöd till investeringar i solceller: 170 mkr

Information och utbildning mot sextrakasserier: 125 mkr

Fler kommunala sommarjobb för unga: 100 mkr

Ökad byggbonus m.m: 110 mkr

Ny utrustning till tullen m.m : 79 mkr

Insatser för ungas fritid: 70 mkr

Lässatsning i förskolan: 50 mkr

Insatser i svenska (SFI): 60 mkr

Övriga insatser för fler jobb: 81 mkr

Stöd till kvinno- och tjejjourer: 50 mkr

Elfordonspremie för elutombordsmotorer: 45 mkr

Övriga välfärdsatsningar:120 mkr

Summa: drygt 2,6 miljarder

Källa: Regeringen

Visa mer...