Riksbanken utesluter inte boprisfall

Ekonomi Artikeln publicerades

Ledamöterna i Riksbanken utesluter inte ett större prisfall på bostadsmarknaden. Dessutom riskerar nya bolåneaktörer att bidra till ökad skuldsättning bland hushållen.

Det senaste räntemötet blev odramatiskt med oförändrad reporänta på -0,50 procent liksom oförändrad prognos gällande framtida höjningar. Ledamöterna ser dock flera osäkerheter och risker när det gäller den framtida ekonomiska utvecklingen enligt protokollet som nu har publicerats.

Förutom den upptrappade handelskonflikten mellan USA och Kina, osäkerhet i tillväxtekonomier och låg inflation i omvärlden lyfter man återigen ökade risker för svensk tillväxt på grund av bostadsmarknadssituationen.

Riksbanken skriver i protokollet att "osäkerheten kring prisutvecklingen på bostadsmarknaden är dock stor och ett större prisfall kan inte uteslutas. Detta skulle kunna dämpa bostadsinvesteringarna betydligt mer än i Riksbankens prognos och även hushållens konsumtion kan i så fall påverkas betydligt negativt".

Riksbanken lyfter också det faktum att ett flertal nya aktörer på senare tid har kommit in på bolånemarknaden för att utmana storbankerna. Dessa bidrar i sin tur till ökad konkurrens och lägre bolåneräntor.

"Utvecklingen skulle på så vis också kunna öka efterfrågan på nya bolån och därigenom bidra till ökad skuldsättning bland hushållen", skriver man i protokollet.

Riksbanken förordar därför att alla långivare ska "omfattas av en gedigen kreditprövning samt av nuvarande och kommande relevant makrotillsynsreglering".

Gällande när en räntehöjning ska ske säger vice riksbankschef Cecilia Skingsley att det är fortsatt sannolikt att en sådan får stöd vid något av mötena i oktober eller december.

Två ledamöter, vice riksbankschef Martin Flodén och Henry Ohlsson, reserverade sig mot juli-beslutet.