Rondellbygget: ”Välj annan en väg, annars blir det kaos”

Kristianstad Artikeln publicerades
På söndag ska C4 Teknik måla vägbanan, den sista delen i att färdigställa den tillfälliga rondellen som ska leda trafiken förbi korsningen Långebrogatan/Härlövsängaled.
Foto: Tommy Svensson
På söndag ska C4 Teknik måla vägbanan, den sista delen i att färdigställa den tillfälliga rondellen som ska leda trafiken förbi korsningen Långebrogatan/Härlövsängaled.

På söndag stängs trafiken genom korsningen på Vilan för att en tillfällig cirkulationsplats ska kunna färdigställas. C4 Teknik uppmanar trafikanter att välja en annan väg.

Att korsningen på Vilan (vid Scan) har varit Kristianstadstrafikens ömma punkt är väl känt. Nu pågår ett gediget arbete för att öka framkomligheten och säkerheten.

– Det är ett efterfrågat projekt, konstaterar Henrik Wester, informatör på C4 Teknik som hoppas att trafikanter har överseende med att det är lite rörigt på platsen.

Så här ser Långebrogatans provisoriska rondell ut. På måndag är den klar och öppen för trafik.
Så här ser Långebrogatans provisoriska rondell ut. På måndag är den klar och öppen för trafik.

På måndag stängs trafikljusen, som sägs vara Sveriges äldsta och kända för att stå och blinka, av. Då ska den tillfälliga cirkulationsplatsen stå färdig. Rondellen kommer leda om trafiken under tiden den permanenta cirkulationsplatsen byggs. Problemet är att den tillfälliga lösningen har mindre kapacitet att släppa igenom trafiken och det därför kan man förvänta sig långa köer.

– Nya trafiklösningar skapar alltid förvirring. Det i kombination med att det inte är lika lätt att komma fram gör att vi vill ha bort all genomfartstrafik. De som kan ska välja en annan väg, framför allt morgon och kväll, säger Henrik Wester.

Det kommer heller inte vara möjligt att korsa Långebrogatan till fots eller cykel vid de vanliga övergångarna. Cyklister och fotgängare hänvisas till de nya passagerna som finns en bit bort från korsningen.

– Rondellen sväljer inte lika mycket som trafikljusen. Om alla kör här som vanligt kommer det att bli kaos, också längre ut mot motorvägen, säger arbetschefen Rutger Swensson.

Han blickar ut över den förbipasserande trafiken och konstaterar att det är få bilister som följer rådande hastighetsbegränsning, 30 kilometer i timmen.

– Det är tyvärr inget ovanligt i dag. Det handlar om vår arbetsmiljö, vi rör oss på vägarna men kan inte stänga av trafiken helt, säger han och uppmanar trafikanter att vara särskilt vaksamma när de passerar vägarbeten.

Sedan arbetet med de första stegen mot en ny Vilanled påbörjades i augusti är bland annat den nya rondellen innan parkeringen vid Naturum färdig. Likaså är det nya körfältet på Allégatan som leder trafiken ut på motorvägen klart. Den nya rondellen ska vara klar sommaren 2019.

– Det har gått bättre än förväntat, säger Henrik Wester om tidsplanen.