Så påverkas Kristianstad av Rådhusbygget

Kristianstad Artikeln publicerades

Bygget av det nya kommun- och regionhuset har påbörjats. Om en vecka spärras kvarteret av och fram till 2014 kommer Stora Torg att bli en stor byggarbetsplats.

Alla tillstånd för bygget är klara. NCC har precis startat förberedelsearbetet med att skapa plats för alla arbetsbodar som ska byggas upp på Stora Torg och vid kyrkan. Inne i rådhuskvarteret pågår sanering av miljöfarligt rivningsavfall. Om knappt två veckor, den 8 augusti, startar bygget på allvar. Men redan nu märks förändringar i området. Christian IV:s gata, mellan rådhuset och kyrkan, har stängts av.

-Här kommer arbets- och kontorsbodar att byggas, delvis på kyrkans mark och där har vi en överenskommelse med församlingen. Vi gör det för att undvika att ta hela Stora Torg, säger Per-Ola Pershaf, projektledare för bygget av det nya rådhuskvarteret.

Hägnas in

Den 1 augusti hägnas hela byggarbetsplatsen in. För trafiken innebär det en del större förändringar som kommer att kvarstå fram till dess att bygget är klart i januari 2014 på grund av transporter till och från platsen. Mest påverkas Nya Boulevarden som mellan Västra Boulevarden och Östra Storgatan enbart blir öppen för busstrafik. Hela rådhuskvarteret spärras av inklusive halva Stora Torg, Västra Storgatan framför rådhuset och Christian IV:s gata. Området ska bevakas med id-kontroll av alla som går in och ut från arbetsområdet. Förutom en plats för arbetsbodar blir Stora Torg en tillfällig upplagsplats.

-Där förvaras enbart det som ska byggas in under dagen. Där ska hållas snyggt och rent under tiden. För att klara av materialleveranserna byggs en större lagringsplats vid postterminalen dit samtliga transporter anländer.

Undviker Långebro

För att undvika tung trafik genom centrum ska transporter till och från bygget ske norrifrån, via Härlövsängaleden. Inga transporter går över Långebro.

-Det är ett otroligt trångt utrymme att genomföra en sådan här ombyggnad på. Därför är logistiken så otroligt viktig. Vi har gått in för att minimera alla tunga transporter och leveranser in till centrum så mycket det bara går. En stor fördel i det här är att vi behåller fasaderna. Det kommer att ta bort en stor del av ljudet inifrån kvarteret, säger Per-Ola Pershaf.

Klart i december

Rivningen sker inifrån och ut. Fasaderna behålls utom när det gäller huset i hörnan Christian IV:s gata/Västra Boulevarden som rivs helt och ersätts med ett nytt. Det gamla polishuset bevaras som det är. Inne i kvarteret placeras tre tornkranar (på bygget av Arenan hade man en) som ska klara av alla lyft av byggmaterial in.

-Det byggs en rejäl stålställning för att staga upp de fasader som ska sparas ut mot Nya Boulevarden och halva Västra Boulevarden. Där kommer man att riva ända ut till ytterväggarna.

Runt november, december ska rivningsarbetet vara klart. Då påbörjas schaktning för att anlägga grunden. Under stora delar av kvarteret byggs en ny källare där den djupaste delen blir 4,5 meter. Där placeras förrådsutrymmen och all teknisk försörjning av kommunhuset.

Mäter vibrationer

När det gäller störningar jobbar man för att det ska bli så lite som möjligt, förklarar Per-Ola Pershaf.

-Värst blir det under rivningen. Men det är ändå en lindrig rivning eftersom det inte finns någon betong i huset. Det är i huvudsak tegel och trä som tuggas sönder.

Bilning och pålning slipper man också. Vibrationsmätare har placerats ut i vissa grannfastigheter som till exempel kyrkan för att ha koll på störningarna.

-Överstiger vibrationerna de gränsvärden som har satts ändrar man arbetsmetod.