Samma regler för avloppsslam som för stallgödsel

Kristianstad Artikeln publicerades

Slam från reningsverk är att betrakta som vilket annat stallgödsel som helst. Det ska plöjas ner inom fyra timmar, och får inte spridas in till grannar.

Tommy Danielsson, miljöchef i Kristianstads kommun, är medveten om att spridning av rötslam på åkrar är ett känsligt ämne.

- Därför finns det konsument krav på att det inte ska spridas på arealer med grödor till livsmedelsindustrin eller till mölkproduktion, säger han.

Som han ser det finns det inget lagrum för kommuner att förbjuda spridning.

- Det är upp till lantbrukaren att veta vad det är för slam som han eller hon tar emot, att det finns analyser gjorda på vad det innehåller, förklarar han vidare.

Gör ni några kontroller på rötslam?
- Egentligen inte, och det finns ingen anmälningsskyldighet. Röstslam ska precis som annat slam plöjas ner inom fyra timmar och det får naturligtvis inte spridas in till grannar.

När Carl-Axel Immell ringde till miljöförvaltningen fick han till svar att det är bättre han själv pratar med bonden. Stämmer det?
- Ja, det är möjligt. Det är ju smidigare om de två parterna pratar med varandra och kommer överens utan att blanda in myndigheter. Är det inte möjligt, då självklart tar vi vårt ansvar och öppnar ett tillsynsärende. Det viktiga är att det inte händer igen.

Ser du inget bekymmer med att sprida rötslam på åkrar, att det kan innehålla kadmium, bromerade flamskyddsmedel, bisfenoler, medicinrester med mera?
- Det är upp till lantbrukaren att hålla koll på vad slammet innehåller, att ha kunskap om det.