Här är teamet som jobbar för att höja skolresultaten för 22 familjehemsplacerade barn i Kristianstad. Från vänster: Sara Nilsson, teamledare familjehemsteamet, Marita Frostemark, teamledare barnsekreterarna, Pia Fenson, skolpsykolog, Elsie Sjöö, enhetschef barn och ungdom på arbete- och välfärdsförvaltningen, Lena Rooth Norén, enhetschef centrala elevhälsan och Sofie Bajramaj, specialpedagog.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant