Sanering har påbörjats

Kristianstad Artikeln publicerades

Gasverkstomten på Söder räknas till en av Skånes mest förorenade tomter. Nu har saneringsarbetet startat.

I februari 2010 fick Kristianstads bidragsansökan för sanering beviljad av länsstyrelsen. Nu har den praktiska delen startat. Det gamla ugnshuset har rivits och ett omfattande arbete återstår.

Inom kort ska man ta sig an den tjärcistern som fortfarande innehåller mellan 200 000 och 300 000 liter tjärblandad sand och vatten.

– Maskinhuset är sammanbyggt med en tjärcistern och det är den knivigaste saneringspunkten. Den ligger under marken och vi vet inte exakt hur den ser ut. Där kommer vi att jobba under tält och eventuellt med undertryck för att minska spridningen av lukt, förklarar Susanne Weidemanis, projektledare på Kristianstads kommun.

Mycket restprodukter

Hela området är utfyllt med restprodukter från det gamla gasverket. Marken ska nu schaktas ur. Vid tjärcisternen kommer man att gräva maximalt sex meter ner för att få bort de tjärförorenade massorna i och runt cisternen. I övrigt handlar det om en till tre meter.

– Under den nivån är det rent, men vi kommer att ta prover och kontrollera detta innan vi återfyller med rena massor. Vi lägger även en duk innan återfyllning för att markera för framtiden hur långt ner vi har varit.

Hög cyanidhalt

På området har det även funnits en 100 meter djup brunn som man nu har tätat med bentonitlera för att undvika att det kommer ut gifter i grundvattnet.

– Fördelen med de föroreningar som har hittats är att mycket av det är fasta produkter, säger Susanne Weidemanis.

Hon går förbi det så kallade myrmalmsloftet och pekar på ett gammalt bildäck som ligger där.

– Det är alldeles blåfärgat och det är träet som ligger där också, ett tecken på höga cyanidhalter. Vi har haft hundbevakning av området på nätterna för att undvika att folk går in på området.

Arbetet märks lite

Om några veckor kommer allt fler lastbilar med förorenat avfall att börja rulla från gasverkstomten. Avfallet lastas från grävmaskinerna på gasverkstomten till lastbilar på andra sidan stängslet.

Detta för att undvika att gifter sprids från området. Men folk kommer inte att märka så mycket av arbetet, tror Weidemanis.

Väl investerade pengar

Trafiken som berör saneringsarbetet kommer att ledas via Gasverksgatan och Gasklocksgatan till Maxirondellen.

Kostnaden landar på 60 till 70 miljoner kronor, men Inge Ivarsson, projektledare på C4 Teknik och platsansvarig, är glad att saneringen har kommit igång. Det är väl investerade pengar, förklarar han.

– Man kan tycka att det är mycket pengar, men 90 procent bekostas av statliga medel och det handlar om vårt grundvatten. Det här är positivt för Kristianstad som ligger på en stor, viktig grundvattenreserv. Med tiden hade risken varit stor att föroreningarna hade börjat lakas ur och det vill man undvika.