Saneringsmetod av bäcken får kritik av boende

Kristianstad Artikeln publicerades

På torsdagsmorgonen inleddes saneringen av Ängamöllebäcken. På de värst utsatta ställena sugs det svarta slammet i vattnet upp. Men boende vid bäcken är kritiska till metoden.

– På hela bäckbottnen och på slänterna till min damm är det en massa klet och avlagringar. Det får man inte bort med slamsugning, säger en av dem. Jag har föreslagit att de ska rensa bäcken mekaniskt, det vill säga gräva bort föroreningarna. Har man skitat ner så får man plocka bort skiten också.

Bakgrunden är att orenat avloppsvatten rann ut i Ängamöllebäcken efter att avloppsledningen mellan Nöbbelöv och Kristianstad rasade på flera ställen för två veckor sedan.

Anmäldes i fredags

Hur länge läckan har pågått är oklart. Den anmäldes av en privatperson till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i fredags, som gjorde en inspektion på plats samma eftermiddag. Senare samma dag tätades läckan.

I måndags lämnade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen in en åtalsanmälan mot C4 Tekniks utsläpp av orenat avloppsvatten i Ängamöllebäcken. Samtidigt krävdes att sanering av de mest förorenade delarna av bäcken skulle inledas ”omedelbart”.

Sög upp slam

I går morse började C4 Teknik suga upp svart slam vid utsläppspunkten och vid två gårdar längs bäckens väg mot Hammarsjön, Annedal och Ängamöllan. Rensningsmassorna ska avvattnas och deponeras på avfallsanläggningen i Vankiva. Vattnet körs till Centrala reningsverket.

Miljöinspektör Anna-Karin Åkesson kan i dagsläget inte avgöra om slamsugning är tillräckligt för att sanera bäcken.

– Det är mitt i saneringen, och man får göra det man tror är de bästa åtgärderna. Vi får följa upp detta senare, säger hon.

Hur mycket har Änga­möllebäcken tagit skada av utsläppet?

– Det kan jag inte uttala mig om, svarar Anna-Karin Åkesson.

Men C4 Teknik konstaterar i en skrivelse att utsläppet ”kan eventuellt innebära vissa risker avseende människors och djurs hälsa”, och vill därför prioritera sanering vid gårdarna Annedal och Ängamöllan.

Anna-Karin Åkesson har ännu inte tagit del av resultatet av de vattenprover från Ängamöllebäcken som Kristianstads kommun låter analysera.

Kristianstadsbladet sökte i går förgäves ansvariga på C4 Teknik.