Sista etappen skjuts framåt

Kristianstad Artikeln publicerades

Färdigställandet av Galleria Boulevard riskerar att bli försenat. Svårigheter att hitta intressenter till bostäderna på gallerian gör att Steen & Ström överväger att skjuta på det sista kvarteret.

Det förklarar Lars Ingendoh, projektledare för Galleria Boulevard på Steen & Ström.

– Det är inte spikat ännu, men vi tittar på det. Det bästa vore att kunna samordna bygget av kvarter C och bostäderna på dess tak, säger han.

Galleria Boulevard är indelad i tre delar som enligt planerna ska byggas i två etapper. Den andra etappen består av kvarteren B och C. Kvarter B (Domusdelen) har redan påbörjats medan kvarter C (Hästtorget) enligt planerna ska börja byggas i höst.

Peab backade

Men nu överväger Steen & Ström alltså att avvakta med kvarter C, på vilket det enligt planerna ska byggas ett 30-tal lägenheter. Men Peab, som skulle ha stått för lägenheterna, backade ur i vintras. Det efter att ha utrett om bygget är ekonomiskt försvarbart.

Steen & Ström har därefter vänt sig till bland annat det kommunala bostadsbolaget ABK för att höra om det finns intresse där. Men enligt Lars Ingendoh har det varit ”segt”, och ABK har ännu inte lämnat något besked.

Skjuts fram

För att försöka hitta en lösning överväger Steen & Ström därför att skjuta på kvarteret C i ett halvt år, vilket innebär att hela gallerian står färdig först i april 2015 istället för i oktober 2014.

– Ja, så som det ser ut just i dag, säger Lars Ingendoh. Beslutet förväntas tas inom de närmaste två veckorna.

Men enligt Christina Blomberg, marknadsansvarig på Steen & Ström, kan bygget av kvarter C skjutas ytterligare framåt.

– Allt hänger på vi kan hitta en bostadsexploatör, och vi vet inte hur lång tid det tar, säger hon.

Är bostadsfrågan den enda orsaken till förseningen, eller har ni svårigheter även med uthyrningen?

– Det är ett hårt arbete även med uthyrningen. Det pågår förhandlingar med några stora intressenter om lokaler i kvarter C, och de har naturligtvis synpunkter på utformning med mera, svarar Lars Ingendoh.

Kommer kvarter B att byggas som planerat?

– Så som det ser ut just nu så kommer det att göra det, säger Lars Ingendoh.

Plus och minus

Steen & Ström har informerat kommunalrådet Pierre Månsson (FP) om att företaget vill skjuta på kvarter C.

– Det är både bra och dåligt, säger han. Det är negativt ur den aspekten att inte allt blir färdigställt som det var tänkt och att byggnationen i centrala Kristianstad fortsätter under en längre tid. Det positiva är att arbetsplatsen blir mindre under bygget, eftersom hela den andra etappen är väldigt omfattande. Bra är också att Steen & Ström gör ett omtag kring detta med bostäderna.

Pierre Månsson påpekar att det viktigaste för kommunen inte är att gallerian är färdig i oktober nästa år, utan att den faktiskt byggs.

Du är inte orolig att kvarter C inte blir av?

– Nej. Jag har inte fått några som helst signaler om att Steen & Ström inte skulle fullfölja, svarar Pierre Månsson.