Sista lunchen på Stora Kronohuset

Kristianstad Artikeln publicerades

Försvarsmakten har lämnat anrika Stora Kronohuset i Kristianstad. Igår eftermiddag överräcktes nycklarna samt en svensk flagga till fastighetsägaren Fastighetsbolaget Norrporten. Därmed har en för Kristianstad mångårig epok avslutats. På platsen har det varit militär verksamhet sedan 1614 och i nuvarande byggnader sedan 1748 respektive 1840.

För ungefär två veckor sedan gick det sista flyttlasset. Under sommaren lämnade bland annat en full lastbil Kristianstad med slutstation Krigsarkivet i Stockholm. Under de senaste nio månaderna har avvecklingen successivt fortskridit och på måndagen var de kvarvarande av personalen samlade till en sista gemensam lunch. – Det känns vemodigt, säger major Per Josefsson från Vinslöv, som valt att lämna militären med pension. Liksom ekonomihandläggare Gull-Britt Månsson från Kristianstad är han den som varit allra längst inom det militära, 35 år. – Jag ryckte in i Hässleholm den 6 juni 1967 och kom att stanna hela mitt yrkesverksamma liv inom försvaret. Jag hade gärna jobbat kvar här fem år till, men när nu nedläggningen är ett faktum så har jag inte lust att pendla långa sträckor, säger han. Den sista militära utposten i Kristianstad hade cirka 2500 kvadratmeter till sitt förfogande i det så kallade Stora Kronohuset, alldeles intill Stora Torg i centrala Kristianstad. Huset är byggt på tre tomter som tillhörde Kronan redan på den danska tiden när fästningen Kristianstad grundades 1614. – Den västra hyste först ett marketenteri som sedan ersattes av ett garnisonssjukhus, berättar Bengt Alvland, chef för försvarsmaktens avvecklingsorganisation i Kristianstad. – Nuvarande byggnad som är från 1748 och ombyggd 1825 är i dag sammanbyggd med Stora Kronohuset, som uppfördes 1840-41 och rymde både Hovrätten och Wendes artilleriregemente. Därefter har ett antal militära förband och staber varit verksamma i byggnaden fram tills i dag. – Sedan årsskiftet har vi jobbat med avvecklingen av södra underhållsregementets stab och såväl inventarier, IT-system och arkiv som personal har försvunnit här ifrån, säger Bengt Alvland. Den 30 september 2002 gick kontraktstiden ut och kvar är bara mässen, som är stannar åtminstone till årsskiftet. – Vi hoppas på förnyat kontrakt och att militärsällskapet får vara kvar här mycket längre, säger Bengt Alvland. Från Fastighetsbolaget Norrportens sida är man emellertid förtegen om framtiden: – Vi letar nya hyresgäster och har haft kontakt med såväl kommunen som Region Skåne, säger förvaltare Kristian Jägenmark. – Men något annat kan jag inte säga i dagsläget. Runt årsskiftet hoppas vi kunna presentera en lösning. Byggnaden är ett statligt byggnadsminnesmärke och interiört är delar skyddade. karin.hallengren @kristianstadsbladet.se