Sista skotten sköts på Hovdala

Kristianstad Artikeln publicerades

Det har tystnat på Hovdalafältet i Hässleholm. På söndagen sköts de sista skotten på ett övningsfält som försvaret använt i 60 år.

– Vi beklagar att vi blir av med Hovdala men gratulerar samtidigt Hässleholms kommun att de fått ett fantastiskt område för rekreation, säger överstelöjtnant Mats Olsson, chef för Skånska Dragongruppen.

På söndagen var han på plats vid punkt 41 på Hovdalafältet för att bevittna när de sista skotten letade sig ut över den snötäckta marken och de frostbeklädda buskarna, de allra sista patronerna som tömdes av socialdemokratiska kommunalrådet Bengt Andersson. En symbolisk överlämning av Hovdalafältet från försvarsmakten till Hässleholms kommun. Vid infarten till Hovdalaområdet finns en stor skylt som med ett varnande finger talar om att man kör in på ett militärt övningsfält. Ovanför skylten snurrar en lampa innanför orangefärgad genomskinlig plast. Ett varsel om att det pågår en övning just i detta nu.

På söndagen genomfördes inte bara en övning. Det var den sista militära skjutningen på det gamla skjutfältet i Hässleholm. I styvt 60 år har försvaret genomfört övningar på fältet. En av hemvärnets insatspluton var på plats för att en sista gång nyttja skyttevärn och måltavlor.

Kulspruteeld och smatter från automatkarbin hördes, men inga stora pjäser hade rullats fram denna dag. Annat har det varit förr.

– En gång var till och med P2 med stridsvagn på fältet och artillerield har haft mål i sjöarna, säger Anders Nilsson som är major och kontaktman i Skånska Dragongruppen. Mats Johnsson talar om fältet som ovärderligt för försvarsmakten. Men nu är det slut. Vid årsskiftet går ett tvåårigt avtal med Hässleholms kommun ut och Hovdalafältet ska övergå till att bli ett reaktionsområde för hässleholmarna och andra som söker sig dit.

Efter 60 år av aktiviteter som krävt öronproppar och hörselskydd kommer framtiden på Hovdala att låta helt annorlunda.

– Vi såg ganska tidigt att Hovdalafältet var viktigt för hässleholmarna som framtida rekreationsområde. Huvudinriktningen är det tysta, säger Bengt Andersson.

Hemvärnsplutonen från Munka Ljungby drar i gång den sista övningen under överinseende av överstelöjtnant Mats Johnsson. Plutonen gör ett eldöverfall mot framstormande en fiende. Plutonen möter moteld och får dra sig tillbaka innan soldaterna gör en framstöt igen.

När hemvärnet har gjort sitt är det dags för de sista skotten.

– Det är första gången jag kommenderar ett kommunalråd, säger Mats Johnsson.

Han skriker "Ge eld", Bengt Andersson skjuter mot plåtfigurerna och sedan blir det tyst.

Roger Bing

0456-29 000

roger.bing@kristianstadsbladet.se