Sjuktalen i centrum

Kristianstad Artikeln publicerades
Foto:Tommy Svensson

Den styrande majoriteten fick utan problem igenom sitt budgetförslag för nästa år där mest pengar går till skola och omsorg.

Om invandringen dominerade den allmänpolitiska debatt som föregick budgetbeslutet var det sjuktalen som blev den stora frågan när budgetramarna för varje enskild nämnd beslutades. Debatten uppehöll sig i huvudsak kring de tre största nämnderna: barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och arbete och välfärdsnämnden, viket också är nämnderna med högst sjuktal.

Dan Berger (S), ordförande i kommunstyrelsens personalutskott, radade upp en mängd åtgärder som just nu pågår i kommunen för att minska sjuktalen och passade på att påpeka att ”alla har ett gemensamt ansvar”.

Utskottets vice ordförande Ewa Wemby (M) konstaterade att kommunens medarbetare inte mår bra, att många verktyg har satts in utan att ge resultat.

– Det bådar inte gott, sa Wemby och framhävde att treklöven föreslog en miljon extra specifikt för att minska sjuktalen genom ökad ”delaktighet ute i verksamheterna”.

Kommunalrådet Pierre Månsson (L) ifrågasatte förslaget eftersom det görs samtidigt som treklövern satsar fem miljoner mindre på lönerna genom att inte ta hänsyn till SKL:s löneprognoser för nästa år.

– Vi har ingen möjlighet att göra så som ni gör, sa Månsson.

I barn- och utbildningsnämnden lyfte ordförande Ulrika Tollgren (S) fram hög lärartäthet och hög andel utbildade lärare i skolan och de stora satsningarna på nya skolor som byggs. Men hon tog även upp sjuktalen.

– Att arbeta med det är vår högsta prioritet.

Vice ordförande Lena Olsson (M) satte fokus på vikten att höja kunskapsresultaten bland eleverna.

– Det är av största vikt att fler elever klarar kunskapskraven i årskurs nio.

Miljöpartiets Ida Nilsson var tydlig med var fokus borde ligga nu.

– Det har byggts nytt och renoverats, men det är hög tid att satsa på den psykosociala arbetsmiljön och kunskapsresultaten. Jämte klimatet är skolan den största investeringen för framtiden.

Annelie Fälth Simonsson (SD) tog bland annat upp problemet med skolsegregationen i Kristianstad och att barn med särskilda behov ökar allt mer.

Omsorgsnämnden var förra året i ett läge där nämnden riskerade 46 miljoner i underskott. Ordförande Marianne Eriksson (S) konstaterade att man nu har en budget i balans och att fokus 2018 blir sjuktalen. Här tog såväl SD som L och M upp möjligheten att låta personalen ha mer inflytande för att få en friskare arbetsplats.

– En sjuk personal är dyr personal. Vi måste lägga stort arbete på att minska sjuktalen. Vi måste tänka nytt framöver om vi ska kunna säkra personalens välmående och kommunens ekonomi, fastslog Emelie Nyberg (M).

Vänsterpartiet ville se en skattehöjning med en krona för att genomföra 30-timmars arbetsvecka i omsorgen och på så sätt få en friskare personal.

Fotnot: Läs mer om hur mycket pengar de olika nämnderna får i tidigare artikel.

Fakta

Budget 2018

Totalt 4,7 miljarder kronor har fördelats mellan kommunens olika verksamheter. 72, 5 miljoner går till att utöka nämndernas budgetramar. Skatten blir oförändrad 21,46 kr. Enhälligt beslut att ta 50 miljoner kronor från Kristianstads kommunföretag AB (KKF) för att finansiera satsningar. Kommunens låneram utökas från 650 miljoner kronor till 2,5 miljarder.

Visa mer...