Sjunkna Åhusbåten bärgas inom kort

Kristianstad Artikeln publicerades

Båten som sjönk i Åhus hamn härförleden ska tas upp ur vattnet vilken dag som helst. Det säger ägarens företrädare på juristfirman Bengt-Inge Björkhem.

– En kranbil är beställd och kommer till Åhus någon av de närmaste dagarna, säger Bengt-Inge Björkhem.

Båten, en gammal sjövärnsbåt, är femton meter lång och ligger förtöjd utmed Gamla Skeppsbron i Åhus. Att den sjunkit upptäcktes på morgonen den 4 oktober och sedan dess ligger båten med endast sida och master ovanför vattenytan, sannolikt med bottenkänning.

– Jag har fullmakt från ägaren, Lars Rundblom som befinner sig i Norge, att se till att upptagning och bärgning av fartyget Rospiggen af Stockholm blir genomförd, berättar Bengt-Inge Björkhem.

Räddningstjänsten har uppskattat att båten kan innehålla 200– 300 liter diesel och lagt ut länsar i vatten runt den för att förhindra att ett eventuellt oljeläckage ska sprida sig.

– Båten är byggd i trä 1962 och har en bruttodräktighet på 27 ton, säger Bengt-Inge Björkhem.

– Sannolikt är det propelleraxeln som orsakat att vatten läckt in.Karin Hallengren