Skåne vill sälja alla sina Pågatåg

Kristianstad Artikeln publicerades

ººRegionstyrelsen går på Skånetrafikens linje och föreslår att alla de 26 gamla Pågatågen ska säljas till AB Transitio, som länstrafikbolagen äger tillsammans.

Samtidigt hoppas regionstyrelsen på att få köpa ett eller två Öresundståg som SJ just nu kör till Göteborg och Kalmar. SJ har sagt nej, men en förlikningsprocess pågår. Om Region Skåne får köpa tågen kan inkoms-terna från försäljningen av Pågatågen användas. De behövs troligtvis när Citytunneln tas i bruk och resandet väntas öka.

Redan förra året föreslog kollektivtrafiknämnden att 22 tåg skulle säljas till AB Transitio, men då blev det diskussion om det kloka i att sälja tåg när det är brist på kapacitet. Därför har frågan utretts vidare.

Nu har Skånetrafiken visat att åtta gamla Pågatåg kan ersättas av sex nya Pågatåg, som har fler sittplatser. Dessutom kan tågen som sålts hyras igen, om det skulle behövas. Enligt kollektivtrafiknämndens ordförande Lars-Ingvar Ljungman (M) är det viktigare att försäljningen blir av nu, innan andra länstrafikbolag vill sälja andra liknande tåg.