Detta har hänt: Skånetvätt - som en skattebetald dokusåpa

Kristianstad Artikeln publicerades

”Otillåten kärlek”. Anklagelser om sexuella trakasserier. Hot, polisanmälningar och avstängningar av personal. Läget på Skånetvätt är som en dokusåpa. Men få är nog roade.

Efter hot mot Skånetvätt och delar av personalen anlitades ett vaktbolag för att vaka utanför byggnaden, där omkring 130 personer arbetar.
Foto: Lasse Ottosson
Efter hot mot Skånetvätt och delar av personalen anlitades ett vaktbolag för att vaka utanför byggnaden, där omkring 130 personer arbetar.

Måndagen den 26 november förra året gick ett 40-tal anställda på Skånetvätt ut i vad som betraktas som en vild strejk. Personalen la ner arbetet och samlades för att diskutera situationen på sin arbetsplats, som enligt de anställda blivit mer och mer ohållbar.

Den utlösande faktorn var att en av enhetscheferna stängts av från arbetet veckan innan. Det efter att ha anklagats för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det meddelades också när HR-avdelningen på Regionservice, som Skånetvätt är en del av, den 19 november samlade hela personalen på omkring 130 personer. Närvarande då var bland andra verksamhetschefen på Regionservice, Annelie Carlsson, och HR-chefen Lars Hagdahl. På mötet meddelades även förändringar på en rad chefsposter på enhetsnivå.

Men flera i personalen trodde inte på anklagelserna mot enhetschefen. De uppfattade också att vissa av förändringarna på enhetschefsnivån var orättvisa och provocerande.

Anställda som Kristianstadsbladet talat med - mot löfte om anonymitet - säger att de trodde att de vid mötet skulle få besked om att åtgärder mot en annan chef, med en samordnande roll på tvätten, skulle vidtas. När det inte blev så, utlöstes den vilda strejken.

Både chefer och medarbetare på Skånetvätt anklagas för sexuella trakasserier på arbetsplatsen.
Foto: Leif R Jansson/TT
Både chefer och medarbetare på Skånetvätt anklagas för sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Chefen med den samordnande rollen har varit i fokus tidigare. I april förra året kom det in en anonym anmälan om att han hade ett förhållande med en annan, honom underställd chef på Skånetvätt. Det uppfattades som opassande och provocerande, och enligt anställda har det påverkat arbetet och arbetsplatsen.

Anmälan ledde till en utredning av en utomstående konsult. Under utredningen framkom också uppgifter om ”opassande attityder” och om sexuella trakasserier. Psykologens förslag blev därför att fortsatt utreda om det förekommit sexuella trakasserier på Skånetvätt.

Även Skånetvätts dåvarande högsta chef kritiserades. Men utvärderingen av hans ledarstil ”förbryllar”, skrev psykologen rapporten. ”Några anser att ansvarig chefs ledarstil står för ett adekvat och oklanderligt ledarskap medan flertalet menar att chefens ledarskap är ineffektivt och rent av dysfunktionellt”.

Den ansvariga chefen har numera en annan befattning inom Regionservice.

Men problemen på Skånetvätt är inte borta. När de 40 personerna samlades den 26 november för att diskutera läget kom samordningschefen och två enhetschefer till lokalen. Enligt personalen ska samordningschefen ha hotat de närvarande och ilsket förklarat att samtliga skulle få konsekvenser för agerandet. Ett 30-tal personer skrämdes och gick genast därifrån. Arbetet återupptogs.

Verksamhetschefen Annelie Carlsson informerades, och vid ett möte senare på dagen träffade hon ett 15-tal personer ur personalen. På mötet, som spelades in, var också representanter för fackförbundet Kommunal.

Där kom ytterligare allvarliga anklagelser mot samordningschefen fram. Det handlar exempelvis om att anklagelser om sexuella trakasserier har tystats ner. Bland annat hävdades det att han blundat för och hindrat en anställd från att anmäla en kollega för sexuella trakasserier.

Enligt kvinnan, som deltog vid mötet, ska hon ha blivit trakasserad av en kollega i flera år. Kollegan ska bland annat ha kastat trosor med avföring på henne, tryckt kvastar mellan benen på henne, tafsat och mobbat. När hon en dag fick nog gick hon till sin enhetschef, som tillsammans med samordningschefen ska ha stängt in kvinnan i ett kontor och under två timmar övertalat henne att inte anmäla kollegan.

På det en och en halv timma långa mötet med Annelie Carlsson den 26 november kom samordningschefens relation med enhetschefen åter upp. Det påstås att förhållandet är det tredje som chefen har haft med en medarbetare på Skånetvätt. Det sägs även att samordningschefen, vid ett tidigare tillfälle, ska ha tvingat ett stort antal anställda att skriva några rader på ett papper för att han skulle kunna jämföra med handstilen i ett avslöjande brev som skickats till hans dåvarande sambo.

Samordningschefen ska enligt personalen ha hotat enhetschefer med sparken.

”Det har kommit in mycket, mycket mer än vad jag nånsin anade.”

De anställda luftar också misstankar om att det stjäls tvätt på Skånetvätt. ”10 000-tals underkläder köps in, men de finns ingenstans”. De påtalar också att samordningschefens son är en av de som nu fått nya roller på tvätten.

De vill se åtgärder för att alla ska trivas på Skånetvätt igen. De vill se åtgärder mot samordningschefen.

Annelie Carlsson noterar att de närvarande ler åt henne när hon redogör för vilka åtgärder som ska vidtas för att förbättra den fysiska arbetsmiljön.

– Det svåra är att komma åt allt det här som ni tar upp. ”Den personen gjorde det, den här sa det, vi har den här känslan”, säger hon på mötet. Vi håller på att skapa en bild. Men det är jättesvårt, eftersom det har kommit in mycket, mycket mer än vad jag nånsin anade.

Hon påpekade också att det kommer att ta tid.

– Förra veckan var det tre medarbetare som fick skriftliga varningar, exempelvis. Det är fler som ligger i pajpen för olika grejer. Ska vi nu göra detta så att det blir bra för er, måste vi sköta det enligt det regelverket som finns. Ibland står ord mot ord. Vi kan inte bara trolla bort folk.

Arbetsmiljön ses nu över generellt på Skånetvätt. Enligt uppgift pågår 30-35 utredningar om bland annat sexuella trakasserier.
Foto: Lasse Ottosson
Arbetsmiljön ses nu över generellt på Skånetvätt. Enligt uppgift pågår 30-35 utredningar om bland annat sexuella trakasserier.

Kristianstadsbladet har kontaktat samordningschefen om anklagelserna. Han vill inte säga något, utan hänvisar till Regionservice kommunikationsavdelning.

Samma eftermiddag/kväll som mötet hölls riktades hot mot två av de anställda som deltog. Enligt polisanmälningarna ska någon bland annat ha skrivit ”Vi vet var ni bor” och ”Ni har lekt pungkulor” på mobilappen Jodel, där man kan prata anonymt med andra.

Dagen efter, den 27 november, gjorde Skånetvätt också en polisanmälan, även den med anledning av vad som skrivits på Jodel. Enligt anmälan ska personer ha skrivit ”Tvätten borde brännas ner” och ”Vi ska storma tvätten med hjälp av hela Näsby”.

Av appen framgår att hoten har skickats inifrån Skånetvätt.

De två hotade anställda kallades i december till Malmö för ”korrigerande samtal” med sina chefer och personal från HR-avdelningen. Där betonas allvaret i den ”arbetsvägran” de båda deltagit i 26 november, och cheferna framhåller att om de inte ser en förbättring så ”kan det leda till arbetsrättsliga åtgärder”.

Då de båda arbetar i en bemanningspool anses de inte anställda på Skånetvätt. De betraktas heller inte som avstängda. Men då deras planerade arbetspass på Skånetvätt har strukits - och att de inte heller får vistas där - är de i praktiken avstängda från sina jobb.

Redan före det korrigerande samtalet, 12 december, hade en av de avstängda skickat ett mejl till den högsta chefen i Region Skåne, regiondirektören Alf Jönsson:

”Vi är ett par stycken inom Regionservice som skulle vilja ha ett personligt möte med dig gällande situationen som har uppstått den senaste tiden på Skånetvätt.”

Att de ville träffa just regiondirektören förklarades med att de ansåg att de som dittills varit inblandade, HR-avdelningen, Annelie Carlsson och Skånetvätts ledning, ”inte kan reda ut situationen själva”.

Svaret kom från HR-chefen Lars Hagdahl. Han lyfte fram det arbete som redan pågår för att förbättra den psykiska och fysiska arbetsmiljön på Skånetvätt. Någon träff med Alf Jönsson blev det inte.

Den 12 december görs ännu en polisanmälan, av Annelie Carlsson. Denna gång är det ytterligare tre personer på Skånetvätt som får hot riktade emot sig, via internposten på Skånetvätt. Nu handlar det om droger. Polisen har inlett en förundersökning.

Hoten ledde till att julfesten ställdes in och till att ett vaktbolag anlitades för att vaka utanför Skånetvätten. Vaktronderingen upphörde den 8 januari. Några personer ska också ha utrustats med larm.

Den 17 december får Region Skånes koncernkontor in en anonym skrivelse med överskriften ”Till Alf och hans visselblåsare”. Där hävdas igen att samordningschefen på Skånetvätt hotar och mobbar anställda samt att han är i konflikt med flera av de andra cheferna.

Där står också att de nya cheferna, verksamhetschefen Annelie Carlsson och områdeschefen Ann-Margret Holmgren, har blivit lurade av samordningschefen på Skånetvätt.

Den 21 december gör Annelie Carlsson en anmälan till Arbetsmiljöverket. Trots att det gått åtta månader hänvisar hon där till anklagelserna i april månad, den utredning som inleddes då samt förklarar att företagshälsovården är inkopplad.

Enhetschefen som skickades hem i november går fortfarande hemma, med lön. Utredningen kring de sexuella trakasserierna pågår.

Parallellt fortsätter översynen av arbetsmiljön generellt på Skånetvätt. Enligt uppgift pågår 30-35 utredningar av olika slag.

Ytterligare ett antal av de som deltog vid den vilda strejken kommer på måndag få ett skriftligt ”korrigerande samtal” av ledningen på Skånetvätt.

Den högsta ledningen för Skånetvätt samt HR-avdelningen har flera avstämningar med facket inplanerade under januari och februari. Ett möte skulle ha hållits i tisdags, men ställdes in.

Sedan den 7 januari har Regionservice tillfälligt satt in en extern konsult, Jörgen Bergengrip, som ska jobba tillsammans med områdeschefen Ann-Margret Holmgren fram till mitten av mars. Samordningschefen har fråntagits sin samordnande roll.

Regionservice söker nu också en produktionschef för Skånetvätt. Tjänsten motsvarar den roll som samordningschefen, som också är enhetschef, har haft tidigare.

I annonsen står det att Skånetvätt ”just nu” är inne i en utvecklingsfas och att Regionservice välkomnar någon som vill utveckla både produktion och medarbetare.

Sista ansökningsdag var söndagen den 13 januari.

 

Fakta

En skattefinansierad verksamhet

Skånetvätt är en del av Regionservice, som i sin tur är en del av Region Skåne.

Skånetvätts uppgift är att leverera textilier och textilservice till Region Skåne, men ansvarar även för inköp av textilier till vården.

Skånetvätt i Kristianstad har cirka 130 anställda, inklusive servicepool, och hade för 2018 en budgeterad omsättning på 156 miljoner kronor. På anläggningen i Kristianstad tvättas omkring 140 ton textilier under en normal vecka.

Visa mer...
Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.