Skaparen tillbaka i "redet"

Kristianstad Artikeln publicerades

Mycket om ljus, material och fasad, men när arkitekten bakom Naturum i Vattenriket var tillbaka i sin skapelse i går fick han också svara på frågor om säkerhet och tillgänglighet.

Fredrik Pettersson på White arkitekter AB har ritat "Rede i vassen", som det vinnande förslaget till utformningen av Naturum kallas. I går var han tillbaka i Kristianstad för att föreläsa om den tusen kvadratmeter stora byggnaden med utställnings-, konferens-, kontorslokaler och restaurang ute i Vatten-riket.

Att han var välkommen tillbaka stod klart då hörsalen på Naturum var fullsatt. En uppgift för White Arkitekter var ett skapa ett landmärke för Kristianstad.

Fredrik Pettersson ville att upplevelsen av byggnaden skulle börja redan på vägen dit inifrån staden.

– Det var viktigt för oss att få en upplevelse redan av hur man kommer hit, över bron, fram till huset och hur man tar sig in i och upp på huset. Dels hur sekvensen upplevs och dels hur det upplevs från olika ställen, sa han.

De stora utmaningarna när arkitektbyrån fick uppdraget var dels husets höjd, men också de speciella omständigheterna att överhuvudtaget uppföra en byggnad i en våtmark.

– Att man inte kan gå på marken när man bygger innebär en stor utmaning. Vi fick bygga en parallell arbetsbro för att bygga bron och gjuta en betongplatta i botten under byggnaden för att kunna bygga den, som vi fick ta bort efteråt.

Arkitekturen beskriver han som organisk och otraditionell.

– Man kan se byggnaden som ett slags bro där man rör sig uppåt på där man möter målpunkter. Utöver den dramatiken ville vi skapa en speciell materialkänsla och visa den synliga konstruktionen i trä. För Fredrik Pettersson och kollegorna var ljuset en viktig del i byggnaden.

– Någon undrade om det inte är för mycket pinnar, det är totalt åtta kilometer träribbor, men jag tycker att det ger en fantastisk effekt av ljuset som silas genom träribborna.

Även på husets fasad med trälameller och i de bärande pelarna har arkitektbyrån strävat efter att få till ljusgenomsläpp, men lamellerna på utsidan har också en funktion av att skugga byggnaden från solen söderifrån.

– Byggnader där solen lyser på söderifrån får ofta problem med att de blir för varma och det krävs någon form av kyla. Skikten på fasaden skapar också känslan av att man befinner sig i ett gömsle, inne i växtligheten på något sätt och tittar ut över våtmarkssjön.

Fredrik Pettersson fick också svara på tidigare framförd kritik som faran för att barn ska falla ner mellan träbjälkarna på bron och avsaknaden av en handikapplift till ovanvåningen.

Ett nät är på gång på brons högdel och enligt arkitekten är problemet med liften på väg att lösas.