Starar tappar sexlusten när läkemedelsrester släpps ut

Kristianstad Artikeln publicerades
Ola Svahn. 2 bilder
Foto:Peter Maunula
Ola Svahn.

Hur kan vattnet i Östersjön bli renare? Den frågan ville Centerpartiet belysa på ett möte med bland andra Ola Svahn och Erland Björklund, forskare på Krinova, på tisdagskvällen.

– Jag tycker det är intressant att se vad man kan göra åt problematiken, säger gruppledaren Lena Holst (C) i Kristianstad.

Erland Björklund och Ola Svahn har mätt utsläppen av läkemedelsrester från skånska reningsverk och berättade om pilotanläggningen de tagit fram tillsammans med Malmbergs. Den består framför allt av ett kolfilter som effektivt tar hand om kemikalier, vilket Kristianstadsbladet beskrivit tidigare.

– Det är en väldigt bra och robust konstruktion, säger Ola Svahn och berättar att VA Syd fick se anläggningen i dagarna.

Läkemedelsrester kan bland annat göra att starar tappar sexlusten, berättar forskarna.