Stiltje på bostadsmarknaden

Stockholm Artikeln publicerades

Bostadsrättspriserna backade marginellt under mars månad. Detta under en period med betydligt färre affärer än samma period 2017.

Utvecklingen från februari månad med ett kraftigt antal sjunkande bostadsaffärer fortsatte in i mars månad. Jämfört med samma period året innan gjordes 20 procent färre affärer. Hans Flink, försäljningschef vid Svensk Mäklarstatistik ser två orsaker – dels påverkan genom påsk, dels det skärpta amorteringskravet som trädde i kraft den 1 mars.

– Den ena påskveckan inföll i mars vilket drar ned antalet affärer men sedan är det här också ett tecken på att många passade på att slutföra sina flyttplaner och slå till innan förändringen trädde i kraft, säger han.

På prisfronten märks en liten nedgång, minus 1 procent på en månads sikt såväl för riket som för Storstockholmsregionen, som visserligen går emot tidigare månaders utveckling.

Hans Flink vill dock inte prata om något trendbrott.

– Minus 1 procent betecknar vi som nästan en stillastående utveckling. Det är nu nya regler och marknaden måste få lite tid på att inrätta sig i nya led. Ge det ett par månader och sedan ser vi var det här bär men i nuläget ser vi inga tecken vare sig uppåt eller nedåt.

Bilden av en stillastående marknad bekräftas också av Valueguards hox-index som visar på oförändrad prisnivå gällande den senaste månaden för såväl bostadsrätter som villor.

Ytterligare ett tecken på otydlighet är att medan bostadsrättspriserna sjönk gick villapriserna i stället i motsatt riktning. På en månads sikt och ur ett riksperspektiv steg priserna med 1 procent. I Stockholm och Göteborg var samtidigt priserna oförändrade under samma period.

– Villamarknaden är något trögare och reagerar något långsammare på prisuppångar respektive nedgångar, säger Hans Flink.