Stöd till de mest utsatta

Kristianstad Artikeln publicerades

De kartlägger behovet, lotsar vidare, stöttar personen och avslutar ärendet. Så jobbar de personliga ombuden i Kristianstad för att hjälpa människor som fått problem i kölvattnet av psykisk ohälsa.

Ett par trappor upp på Tivoligatan 1 öppnar Stefan Göransson, ett av fyra personliga ombud i Kristianstads kommun. Han vill berätta om verksamheten som funnits i 15 år.

– Ni hade ett reportage (27/9 red.anm.) om en ung kille som trädde fram med namn bild och berättade om psykisk ohälsa. Det var så behjärtansvärt gjort av honom, säger Stefan Göransson.

– Vi vill komma åt de personerna som inte vågar ta steget att be om hjälp.

  Ökning av av klienter

  Ett personligt ombud vänder sig till alla mellan 18 och 65 år som lider av psykiska funktionsnedsättningar.

  – Vi kan hjälpa om ett eller flera av ens livsområden har slagits ut. Men för att få stöd av oss måste en psykisk sjukdom antas vara starkt bidragande till problemen som uppstått.

  Stefan Göransson berättar att han märkt en ökning av klienter som kommer med självmordstankar.

  Men han säger också att de senaste åren har utmärkts av en större öppenhet av att våga prata om psykisk ohälsa.

  – Det är väldigt bra. Vi måste bryta tabut kring det här. Ju fler som vågar prata om det, desto lättare blir det.

  Ska inte ta över

  Syftet är inte att ta över socialtjänsten eller andra myndigheters arbete. Personliga ombud tar heller inga beslut, utan jobbar på uppdrag av klienten.

  Tillsammans kartlägger man vilka behov som finns. Ofta har kontakten med andra instanser brutit samman.

  – Klienten som kommer hit kan vara oerhört arg på olika myndigheter. Då är det vår del att nysta ut och förstå helheten och hitta vägar in till myndigheterna igen. Vår lojalitet ligger hos klienten, säger Stefan Göransson.

  – På ett respektfullt sätt försöker vi återupprätta förtroendet. Men samtidigt är vi beredda att sätta ner foten och markera om något inte är okej. Och det har vi mandat att göra.

  Varje klient är unik och varje upplägg varierar därför från fall till fall. Det övergripande målet är att beta av klientens olika problemområden. Vissa behöver mer hjälp än andra.

  – Ett personligt ombud har man i en begränsad tid i sitt liv. Däremot har vi inga tidsaspekter. Men någon gång upphör klientens behov av detta stöd. Då kan man gå vidare på egen hand.

  Fungerar väl

  Peter Sonnsjö är verksamhetschef för vuxenvården i Kristianstads kommun och därmed även chef för de personliga ombuden.

  – Det är en verksamhet som fungerar väldigt väl. De rapporterar bland annat om systembrister vilket är ett viktigt arbete.