Stor risk att marken är förorenad

Kristianstad Artikeln publicerades

Marken under Yllan är med stor risk förorenad. Länsstyrelsen placerar fastigheten i riskklass 2, den näst högsta.

När AB Skånska Yllefabriken startade kring år 1900 var inte miljön det första man tänkte på. Så processvattnet i textilfabrikens färgeri, innehållande färger, blekningsmedel och malbekämpningsmedel, gick orenat rätt ut i Helge å. Så var det till åtminstone 1960-talet.

Kemikalier till främst färgning och blekning användes flitigt i fabriken. Man vet inte säkert hur de förvarades.

När nu länsstyrelsen gör en riskbedömning av platsen, finns det många frågetecken och en hel del utropstecken.

Länsstyrelsen bedömer, utan att ha tagit några faktiska prover, att marken under Yllan och kanske vattnet också löper stor risk att vara förorenad.

– Vi anser att objektet bör prioriteras för undersökning. Inte minst med tanke på att fastigheten ligger i skyddsvärt område, säger länsstyrelsens Mårten Eriksson.

Det finns inget som tyder på att marken eller fastigheten i sig faktiskt är förorenad. Men det finns inget som säger att någon tänker ta reda på det heller.

– Vi har ett 15-tal objekt i kommunen i riskklass 2 och de är angelägna att gå vidare med. Vi hoppas kunna ta ett helhetsgrepp på alla de objekten för att hitta ansvariga, säger Anna Bryllert på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Problemet är att hitta någon att ställa till svars och kräva på provtagning och eventuell sanering. Just nu pågår en ansvarsutredning för bland andra Yllan. Går det att hitta någon verksamhetsansvarig?

Om driften upphörde tidigare än 30 juni 1969 då miljöskyddslagen kom, kan inte verksamhetsansvarige ställas till svars. Och fastighetsägaren måste ha köpt fastigheten efter 1999 för att kunna ställas till svars enligt miljöbalken.

Om man inte hittar någon ansvarig, är frågan vem som ska stå för arbetet.

Länsstyrelsen har under en rätt lång tid inventerat olika misstänkt förorenade områden branschvis och enligt speciell metodik.

I en första fas går man på arkivstudier, kontrollerar vad som finns skrivet om fastigheterna och om det är möjligt, intervjuar dem som en gång var med.

– I nuläget är alltså Yllefabriken klassad efter den information vi har. Vi ser det som ett kunskapsunderlag att ha vid exempelvis exploatering av marken, säger Mårten Eriksson.

Hypotesen att Yllan är förorenad tycker han bör bekräftas på något sätt. Eller avfärdas. Men då textilindustrin generellt använt sig av mycket kemikalier och under mycket lång tid dumpat rester rakt ut i naturen är risken stor att marken under Yllan faktiskt är förorenad.

Men det kan vara värre. Både gasverkstomten, där nu sanering påbörjas, och den gamla kemtvätten på Långebro där föroreningarna nu jagar grundvattnet, placerades i klass 1 och dessutom som mest prioriterade inom sin klass.