Större resurser viktigt för V

Kristianstad

Vården är den viktigaste punkten på kort sikt för Vänsterpartiet i Region Skåne.

Artikeln publicerades 19 juni 2010.

– Att fler vårdplatser behövs gäller i hela landet. Det döms ut viten hela tiden för överbeläggningar, samtidigt som universitetssjukhusen i Malmö och Lund har det största sparbetinget. Det går inte ihop, menar partiets gruppledare Vilmer Andersen.

På fredagen fanns han på plats utanför Domus vid Skånedistriktets rödmålade husvagn, som kommer att synas här och där tiden fram till valet. På plats fanns bland andra även Mikael Persson, etta på partiets regionlista i den här delen av Skåne.

Heltid för alla
När partiet lyfter de viktigaste punkterna på kortare och längre sikt är heltidstjänster för alla som vill, men rätt till deltid för de som vill, ett återkommande krav.

– Tanken är då inte att man ska behöva pendla från sin ena halvtid på en ort till en annan på annan ort bara för att regionen ses som en arbetsplats, säger Mikael Persson.

En ingångslön på 21  000 kronor till alla, oavsett yrkeskategori är också ett krav. Det finns en del personal i servicegrupper som ligger väldigt lågt, kommenterar Vilmer Andersen.

Tandvården ska ingå
En viktig valfråga i hälso- och sjukvården är att partiet vill ta bort den patientavgift för barn och ungdomar mellan tolv och 19 år som majoriteten införde den här mandatperioden.

– Och så ska tandvården in under högkostnadsskyddet. Att lyfta in tandvården i sjukförsäkringen är den enda vettiga tandvårdsreformen. Det finns ensamstående mammor som aldrig har råd att gå till tandläkaren, menar Mikael Persson.

Vänsterpartiet är kritiskt till Hälsovalet och privata avtal eftersom man anser att det är svårt att ha en långsiktighet i ekonomi och personal när listningen ändras om folk byter vård-enhet.

– Om tillgänglighet och kvalitet ska bli bättre i hela Skåne ska man i stället satsa på det interna förändringsarbetet och låta personalens egna idéer och förslag komma fram, tycker Vilmer Andersen.

För kollektivtrafiken har partiet två mål: billigare och bättre. Mest spännande är partiets förslag om att Skåne blir försöksområde, ett av två, för gratis kollektivtrafik, som får finansieras av extra statsbidrag eller via skattsedeln.

På kort sikt vill Vänsterpartiet ha gratis kollektivtrafik för alla över 65 år, och dessutom bättre möjligheter för unga genom exempelvis studentrabatt. Allt bygger på ett nära samarbete med kommunerna.

Pågatåg Nordost
Mikael Persson förklarar hur viktigt det är att inte släppa greppet om Pågatåg Nordost, även om de nu ser ut att gå vägen.

Mellan en halv och en miljard behövs, anser Vänsterpartiet, och det utan att ha alltför höga ambitioner.