Sverigedemokraterna avgjorde flygplatsstödet

Kristianstad Artikeln publicerades
Kristianstad Österlen Airport.
Foto: Bosse Nilsson
Kristianstad Österlen Airport.

Med sju röster för och sex röster emot stod Sverigedemokraterna som vågmästare med sina två röster. De röstade för. Därmed får Kristianstad-Österlen Aiport två miljoner kronor om året från Region Skåne.

Inför regionstyrelsens möte under torsdagen rådde stor oklarhet om hur det skulle bli med förslaget om att ge ett driftbidrag till flygplatsen. Frågan hade vållat splittring inom såväl alliansen som det rödgröna styret. M, KD och MP var emot. Så även V, vilka dock saknar rösträtt.

– I dagsläget är det 100 personer om dagen som flyger, det finns möjligheter för dessa att åka kollektivt, säger Vänsterns gruppledare Sara Svensson och poängterar att det handlar om hur man använder skattepengarna.

S, L och C var för. Därför var Sverigedemokraterna vågmästare.

– Vi menar att flygplatsen här fyller en viktig funktion för det regionala näringslivet och även den offentliga sektorn. Vi har en del statliga myndigheter och förvaltningar som använder den. Så vi biträder stödet, säger Sverigedemokraternas gruppledare Patrik Jönsson.

De godkände därmed beslutet om att regionen ska ge två miljoner kronor om året i driftbidrag under tre års tid, fram till 2020. Detta under förutsättning att det inte strider mot EU:s statsstödsregler.

– Sen är det bekymmersamt att resenärerna minskat från 200 000 till 30 000. Vi har inte villkorat pengarna nu, men det här får ses över. Man måste fråga sig om man kan hålla på och portionera in pengar där. Nu ansåg vi det var rimligt att stödja flygplatsen, säger Patrik Jönsson.

Han anser också att det blir problematiskt när regionens egen resepolicy anger att anställda inte ska flyga i tjänsten.

– Det slår undan benen för flygplatsen.

Centerns gruppledare Birte Sandberg anser att det handlar om en konkurrensfördel för landsorten, och stödde förslaget. KD:s Birgitta Södertun anser att flygplatsen inte bär sig längre och att det då inte går att stötta den ekonomiskt.

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, motiverar partiets inställning:

– Det är 10-12 miljoner om året som läggs in i offentligt stöd. Det är lite jämfört med vad vi lägger på vägar och järnvägar. Detta handlar också om infrastruktur. Vissa saker är viktigt att de fungerar, då kan man betala för det med skattepengar. Att hålla vår landsbygd öppen är också viktigt. Det är inte realistiskt att den här flygplatsen kommer att bära sig ekonomiskt, men det är heller inte poängen.

Fakta

Kristianstad Österlen Airport

2003 hade flygplatsen cirka 115 000 passagerare. I dag cirka 30 000. Trots ägartillskott på 15 miljoner 2017 är prognosen i år en förlust på 2,2 miljoner. De närmaste åren räknar flygplatsen med att fordonsparken behöver kompletteras och banan förbättras. Kristianstad äger 91 procent, Hässleholm 5, Östra Göinge 2 och Bromölla 2.

Regionen har tidigare varit delägare, men överlåt 2012 sina aktier (41 procent) åt Kristianstads kommun för en krona. En del i den uppgörelsen var att regionen skulle bidra med totalt 36 miljoner kronor under sex år, ett avtal som nu går ut vid årsskiftet.

Visa mer...

Läs mer:

Oeniga i regionen om flygplatsen