Tvist om namn på 9000-årig kvinna

Kristianstad Artikeln publicerades

En närmare 9000 årig fiskarkvinna är källa till livlig diskussion mellan Willands härads hembygdsförening och Historiska museet. Föreningen hävdar med bestämdhet att Bäckaskogskvinnan ska heta Barumskvinnan.

De över 600 medlemmarna i Willands härads hembygdsförening är besvikna och tveksamma över Historiska museets agerande.

I den pågående utställningen på museet om forntider finns fyndet av fiskarkvinnan som hittades på en åker i Barum 1939.

Men hon har fått benämningen Bäckaskogskvinnan.

– Det är vår kvinna, understryker föreningens ordförande Olof Berg som försökt förmå utställningsproducenten att hörsamma kravet på att ändra utställningsskyltarna.

Olof Berg såg ett reportage om utställningen i Svenska Dagbladet i november.

Han skrev ett brev till utställningsproducenten Lena Hejll och frågade varför museet ändrat hennes namn.

– I över 60 år har namnet Barumskvinnan varit etablerat i tidningar, hembygdsskrifter och skolböcker med mera, säger han och visar den snöklädda fyndplatsen nere vid Oppmannasjön, i Barum två kilometer norr om Bäckaskog.

Redan när skelettet hittades var det upphov till bryderi. Från början trodde forskarna att det var frågan om gravplats med en man i sittande ställning. Sedermera visade det sig vara en kvinna i 40 årsåldern som fött mellan tio och tolv barn.

På minnesstenen från 1981 står det "Här gravsattes den forntida fiskarkvinnan från Barum".

– Vem äger rätten att ändra en befäst sedvana och sätta nytt namn, frågar sig Olof Berg. I svarsbrevet från utställningsproducenten Lena Hejll säger hon att båda namnet använts parallellt men att det är oklart när den senare beteckningen blev den vanligast förekommande. På Historiska museet är det kända begreppet i dag Bäckaskogskvinnan.

"Vi inser att det är en angelägen fråga lokalt men vi har inte för avsikt att ändra på våra utställningstexter" svarar hon i brevet.

Något som Olof Berg inte vill godta.

– Jag vänder mig mot det centralistiska sättet att se på saker och ting, säger han. Till saken hör att föreningen för några år sedan bad museet att fyndet skulle flyttas från Stockholm till Kristianstad.

– Men vi fick svaret att fyndet var av riksintresse, berättar han.

När Kristianstadsbladet diskuterar frågan med Maria Perstedt, utställningschef på Historiska museet, förklarar hon att namnet Bäckaskogskvinnan blivit allt mer vanligt i såväl forskningssammanhang som på museet. Varför det blivit så kan hon inte svara på.

– Jag tar det här till mig. Vi ska ta en allvarlig en diskussion om att ändra våra skyltar så att båda namnen finns med. Vi kan inte utesluta Bäckaskogskvinnan, det skulle leda till förväxlingar på andra håll. Vad gäller frågan om att flytta fyndet till Kristianstad säger hon att synsättet om var fynd ska placeras har ändrats:

– Vi är absolut öppna för en diskussion, även om jag inte kan säga att det blir så.

Olof Hermelin, biträdande chef på Regionmuseet Kristianstad, säger:

– Barumskvinnan är den rätta benämningen rent geografiskt.

Vad gäller en eventuell flytt av fyndet till Kristianstad säger han.

– Om några år ska vi ta ställning till vilken basutställning vi ska ha vad gäller forntiden. Då kan vi diskutera frågan.

Om han själv får bestämma ser han gärna att Barumskvinnan flyttar hem igen.

– Ja, absolut.

Inga-Lill Bengtsson

044-18 55 00

inga-lill.bengtsson

@kristianstadsbladet.se