Upprustning pågår av VA-anläggningar

Kristianstad Artikeln publicerades

Kommunens VA-anläggningar är slitna och i stort behov av renovering.

Stora delar av ledningsnätet är från 60- och 70-talen och de flesta vattenverken från 50-talet. Upprustning pågår enligt en långsiktig investeringsplan, men det går långsamt och är kostsamt. VA-taxan höjs successivt de närmaste åren för att kunna finansiera och påskynda arbetet.

Drygt en miljard satsas på VA-investeringar mellan 2017 och 2022. Just nu byggs nytt vattenverk i Tollarp. I Gärds Köpinge planeras ett större vattenverk som också ersätter Everöds och kommer att säkra dricksvattenförsörjningen för Kristianstad och Åhus.

När det gäller ledningsbyten är riktlinjen tre kilometer per år. Maglehem finns med i planeringen och upprustning av ledningarna kommer att ske. Det är inte självklart att en kokningsrekommendation som denna påskyndar upprustningen, förklarar man på C4 Teknik. Man måste titta på helheten; vilken typ av fel det handlar om och om det är återkommande.