Utredning ifrågasätts

Kristianstad Artikeln publicerades

Kristianstads kommun underkänner nu även skriftligen konsultföretaget Swecos utredning om VA-taxans rimlighet.

– Vi vill påtala detta för konsulten så att vi får vad vi har beställt. I övrigt vill jag inte kommentera detta ytterligare, säger kommunens ekonomidirektör Rolf Gustavsson.

Det var i november förra året som politikerna beslöt att låta en utomstående konsult utreda grunderna för den föreslagna höjningen av VA-taxan.

Men när konsulterna från Sweco presenterade sin utredning i onsdags, blev politikerna inte nöjda.

– Jag tycker inte att man svarade på den fråga som vi ville, det vill säga om taxan är rimlig. Därför har vi bett dem att återkomma med ett tydligt besked, sa kommunalrådet Pierre Månsson (FP).

På torsdagen skickade Rolf Gustavsson ett mejl till Sweco, där han konstaterar att uppdraget inte har fullgjorts.

Han tillbakavisar där också Swecos uppfattning att konsultföretaget inte har fått tillräckligt underlag för att kunna bedöma rimligheten i C4 Tekniks kostnadsberäkningar som ligger till grund för VA-taxan.

”Uppdraget var inte att i detalj analysera C4 Tekniks kalkylunderlag, utan att jämföra C4 Tekniks slutkalkyl med Swecos kalkyler. Så har inte gjorts.”

Gustavsson vill också ha besked om när Sweco kan ”lämna sin bedömning” enligt uppdrag.

Kristianstadsbladet har förgäves sökt ansvarig på Sweco för kommentar.