Vårdnadstvister mot barnets bästa

Kristianstad Artikeln publicerades

Vad händer när ett barn skiljs från den ena föräldern och manipuleras att ta avstånd från denna? Och vad kan man göra för att hjälpa dessa barn?

Forskaren Lena Hellblom Sjögren och författaren Ing-rid Carlqvist besökte under tisdagen Söderportgymnasiet för att föreläsa om vårdnadstvister och psykiska övergrepp mot barn.

Föreläsarna anser att myndigheterna alltför ofta tar mödrarnas parti i vårdnadstvister.

I nio fall av tio tillfaller vårdnaden barnets mor, inte sällan efter att mamman anklagat pappan för misshandel och sexuella övergrepp.

– Vi har bilden av den evigt goda modern. Pappa kan däremot vem som helst vara. Synen på mamman och pappans föräldraskap är helt olika och där måste vi tänka om. Vi har fått en felaktig bild av pappor som monster, säger Ingrid Carlqvist.

De är övertygade om att det bästa för barnen är att växa upp med båda föräldrarna.

Lena Hellblom Sjöberg hänvisar till studier som visar att barn som växt upp med en förälder i flera avseenden har det svårare än andra. Barn som skilts från en förälder har till exempel sämre studieresultat, hamnar lättare i missbruk och kriminalitet och har en hög-re självmordsfrekvens än barn som växt upp med både en mamma och en pappa.

Föreläsarna var inbjudna av organisationen Pappa–barn, som under våren anordnar en rad föreläsningar och aktiviteter på temat.

– Vi arbetar för barnets rätt till båda föräldrarna. Vi hjälper barnen och det är de som är viktiga, säger Rickard Nilsson, ordförande för Pappa–barn Kristianstad

Snart får föreningens arbete större räckvidd. Den 4 maj åker nämligen ett 20-tal medlemmar från föreningen till riksdagen för att diskutera familjepolitik och barns rättigheter.

– Det är trots allt ett tecken på att någonting är på väg att hända i de här frågorna, säger Rickard Nilsson.